Sogndal vgs

Sogndal vgs

Sted: Sogndal

Prosjekttype: Nybygg

Kontraktssum inkl mva:
264 mill kroner

Bruttoareal: 14.600 kvm

Byggherre: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Totalentreprenør: Åsen & Øvrelid

Prosjektledelse:
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ass. prosjektledelse:
Sogn Bygg Consult

Arkitekt:
Arkitektkontoret A38

Rådgivere: RIB: Norconsult - RIV vent: Vestconsult - RIV rør: Norconsult - RIE: YIT - RIGeo: GeoVest-Haugland - RIBr: Skansen Consult - RISprinkler: Sprinkler VVS

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeid: Havnen Entreprenør - Peling: Holt Risa - Betongelementer: Spenncon - Gulvstøp: Solli Gulvstøp - Lettak elementer: Lett-Tak Systemer - Limtrekonstruksjoner: Moelven - Blikk: Walther Sæthre & Co - Taktekking: Årdal Blikkenslagerservice - Glass- og aluminiumsarbeider: John Holvik - Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo - Rekkverk og solavskjerming: Solskjermingsgruppen - Himlinger: Acusto - Maler og gulvlegger: Øvrebø Fargehandel - Fasademuring: Bergheim Kleppe Mur & Puss - Rør/sprinkler, elektro og ventilasjon: YIT - Branntetting: Åsen & Øvrelid og YIT - Lås og beslag: Låsservice - Dører: Daloc - Heiser: HK-Service - Anleggsgartner: Åberg Planteskule - Byggevarer: Neumann Bygg og Hundere - Porter: Windsor

Første byggetrinn av Sogndal vidaregåande skule på Fosshaugane Campus er tatt i bruk. Skolebygget er tegnet av Arkitektkontoret A38 AS og ført opp i totalentreprise av Åsen & Øvrelid AS. YIT har vært totalteknisk entreprenør.

Første byggetrinn omfatter klasserom og verksteder for bygg- og anleggsteknikk, elektro, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon og mede og kommunikasjon. I neste byggetrinn skal fløyer som inneholder klasserom og spesialrom for studieforberedende føres opp.

Sogndal vidaregåande skule har 790 elever fordelt på 43 klasser og 166 ansatte. Rektor Marta Sofie Vange forteller at det nye skolebygget vil bety mye.

– Vi har fått samlet fellesfunksjoner som administrasjon, kantine og vestibyle her og vi har fått gode verksteder.

14.085 kvadratmeter
Skolebygget er på 14.085 kvadratmeter, inkludert parkering. Tiltakshaver er Sogn og Fjordane fylkeskommune. Bygge- og eigedomssjef Jan Tore Rosenlund har vært prosjektleder. Fredleiv Fosse fra Sogn Byggconsult AS har vært assisterende prosjektleder og KS-leder. Åsen & Øvrelids kontraktssum er på 264 millioner kroner inkl mva. Anleggsarbeidet startet i november 2008, mens betongarbeidene startet i midten av mars 2009. Bygget ble overlevert ferdig 30. juni i 2011.

Prosjektleder Bjørnar Haveland i Åsen & Øvrelid forteller at den 30 mål store tomten tidligere har rommet en grusbane og bygg som har inneholdt handelsskole og yrkesskole.

– Grunnen var av varierende kvalitet og bestod delvis av løsmasser med innslag av silt og leire. Deler av bygget er fundamentert på fjell og deler står på et pelefundament. Det er brukt 78 peler (stålkjernepeler og RD-peler) med en gjennomsnittlig lengde på 13 meter. Det er lagt radonduk på den delen som er fundamentert på fjell.

Arbeidstun
Ovenfra kan bygget beskrives som to langsgående fløyer med en sammenbindende tverrfløy. Mellom fløyene ligger et arbeidstun der elevene utfører ulike arbeidsoppgaver enten i sandkasse eller de bygger for eksempel hytter eller andre spennende konstruksjoner. Per Navarsete i Arkitektkontoret A38 sier at arbeidstunet er bevisst gjort synlig utenfra gjennom glimt mellom bygningsvolumene og fra en åpen gangvei som går tvers gjennom tunet.

– Dette er et bevisst valg for å få mer oppmerksomhet rundt de yrkesfaglige programfagene og det de har å vise til.

Den buete hovedfløyen består av avdelinger for elektro, TIP og service og samferdsel. Fellesareal med vestibyle, bibliotek, auditorium og kantine er også tilknyttet denne fløyen. Andre byggetrinn vil også bli knyttet opp mot fellesarealene.

Vestibylen ligger i andre etasje, men har inngang fra bakkenivå. I vestibylen er det et amfi med plass for cirka 200 personer. Det er åpent ned til kantinen i første etasje. Klasserom for service og samferdsel, TIP og verksteder for data-elektronikerfagene er i denne etasjen. Skoleadministrasjonen med ekspedisjon, rådgiverkontorer og PPT-kontor for Indre Sogn ligger i tredje etasje i tverrblokken. Lærerne har kontorarbeidsplasser nær klasserommene.

Den andre undervisningsfløyen rommer arealer for bygg- og anleggsteknikk og sambruksarealer for skolen og Sogndal Fotball. Den siste delen av tribuneanlegget er en del av denne fløyen. I underetasjen i denne fløyen er det parkeringsanlegg for 78 biler.

Bygget har bærende konstruksjoner av plasstøpt betong og betongelementer. Taket over hovedinngangen er buet, andre tak er flate. Buetaket bæres av en lettakskonstruksjon. Alle tak er isolerte og tekket med takbelegg. Fasadene består dels av tegl og dels av fibersementplater. I hovedinngang, trapperom og aula er det glassfasader. Det er keramisk flis på gulvet i hovedinngang, aula og kantine. I bibliotek og klasserom er det gulvbelegg. Verksteder har oljet, stålglattet betonggulv. I vestibylen er det tegl og akustiske plater på veggene og akustiske plater i taket.

Den lange buete teglveggen går som yttervegg i hele lengden på hovedfløyen, innvendig gjennom både vestibyle og kantine. Ellers i bygget er det vegger av gips/stålstender og systemhimlinger.

TEK 07
Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføringen. Innredningen består av robuste materialer som tåler ungdom og som er lette å holde rene. Bygget har universell utforming. Skolebygget har vannbåren oppvarming med radiatorer og via ventilasjonsanlegget. Foreløpig brukes elkjel og gass, men bygget er forberedt for fjernvarme. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 168 kWh, noe som plasserer bygget i energiklasse B. Det er 20-25 cm isolasjon i veggene og 45 cm i taket. Trevindu med aluminiumsbeslag har en U-verdi på 1,0. Glassfasadene har en U-verdi på 1,4. Bygget oppfyller kravene i TEK 07. Ventilasjonsanleggene er balanserte og har varmegjenvinning.Bygget er fullsprinklet, med unntak av parkeringsanlegget, som er seksjonert og har tørrsprinkling. Solavskjerming skjer med utvendige persienner. Uteområdene er åpent opparbeidet, også mot tilgrensende tomter.

YIT har prosjektert og utført tekniske installasjoner i bygget. Egil Haugland, prosjektansvarlig for tekniske totalentrepriser i YIT i Sogndal, sier at prosjektet hadde mange utfordringer, men at arbeidet gikk greit. Prosjektledelsen er oppegående og vet hva de vil ha. Vi har hatt et godt samarbeid og jobbet mot et felles mål. Jeg synes vi kan være stolt av det ferdige bygget.

Løsningsorientert byggeprosess
Bjørnar Haveland sier at grunnforholdene var den største utfordringen for entreprenøren. – Både peling og betongkonstruksjon mot grunn var krevende. Vi tar med oss nyttig erfaring i å håndtere et stort prosjekt med mange fag.

Jan Tore Rosenlund sier at skolebygget er komplekst med mange funksjoner. – Derfor er det bra at det har vært et meget godt samarbeid i byggeprosessen.

Fredleiv Fosse trekker også frem at bygging på forskjellig type grunnforhold med overganger og flere typer fundamentering har vært utfordrende både for prosjektering og gjennomføring.

– Jeg synes byggeprosessen har gått tilfredsstillende og at byggherren har fått et godt produkt. Det har vært et godt samarbeid og en konstruktiv dialog mellom byggherre og entreprenør. Aktørene har vært løsningsorienterte. Avslutningen har gått veldig fint og brukerne er fornøyde.

Samlet rundt vestibyle
Sivilarkitekt Per Navarsete i Arkitektkontoret A38 forteller at bygget er sentrert rundt en stor og romslig vestibyle med amfi åpent ned til kantine, med de ulike fløyene som utgår fra denne.

– Det buete taket over vestibylen er det høyeste i bygningskomplekset og er et samlingspunkt, både for skolen og utad.

Bygningsvolumene er forsøkt gitt et lavmælt, men dynamisk uttrykk som supplerer og tilfører det store Campusområdet på Fosshaugane nye kvaliteter.

Det var tre store utfordringer i forhold til å løse oppgaven.

– Det første var den trange tomten, det andre var at skolen skulle være i full drift i byggeperioden og det tredje var koblingen mot Sogndal Fotball og forutsetningen om at siste del av tribuneutbyggingen for Fosshaugane stadion skulle implementeres i prosjektet. Planløsningen klarte vi å løse slik at de gamle yrkesskolebygningene fikk stå og var i bruk til våren 2010. Da flyttet elevene gradvis over i nybygget og de gamle skolebygningene ble revet. Siste tribunedel av Sogndal Fotball sin utbygging av Fosshaugane Campus med tribune nord, ga bindinger som at den andre av de to fløyene måtte være minst 120 meter lang og ha ganske store sambruksarealer for skole og Sogndal Fotball.

– Innganger til den nye tribunen med plass til 1900 tilskuere skjer gjennom fløyen og krever kraftig oppdimensjonerte trafikkarealer, heis og trapper, foruten krav til store toalettanlegg, salgsfasiliteter, felles gruppe- og VIP-rom og vrimlearealer med fullt utsyn mot stadion. Det har vært en krevende og spennende prosess, men sluttresultatet er vi godt fornøyd med, sier Navarsete.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter