Sogndal vgs, byggetrinn 2

Med en ny fløy på 3.800 kvadratmeter er Sogndal vidaregåande skule på Fosshaugane Campus i Sogndal fullført.

Fakta

Sted: Fosshaugane Campus, Sogndal

Prosjekttype: Nybygg skole, rehab idrettsbygg

Kontraktssum uten merverdiavgift: 94 millioner kroner

Bruttoareal: 5.600 kvadratmeter

Tiltakshaver: Sogn & Fjordane Fylkeskommune

Byggherreombud: Rambøll

SHA-koordinator: Sogn Byggconsult

Total-/hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt og RIAku: Arkitektkontoret 4B

Rådgivere: RIB, RIV, RIGeo og RIBr: Norconsult l RIE og Tekn. Koord: Holen Installasjon

Underentreprenører og leverandører:l Grunnarbeid: Fosse Maskin og Transport l Ferdigbetong: Blanderiet l Betongelementer: Førde Sementvare l Gulvstøp/tynnavretting: Trygve Espeland Entreprenørforretning l Lettak-elementer: Lettak l Alu/glass fasade: John Holvik l Solavskjerming: Glassmester Grov l Dører: Daloc og Ulefoss Brug l Blikkenslager: Walther Sæthre l Stål og rekkverk: Daco Mekaniske l Tømrer: Tharaso l Himlinger: Innomhus l Maler og flislegger: Sogn og Fjordane Bygg l Murer: Hjelmeland Bygg l Rørlegger og sprinkler: Skår VVS l Elektro: Holen Installasjon l Ventilasjon og automatikk: GK Inneklima l Heiser: Thyssenkrupp l Lås og beslag: Låsservice l Inventar: ST Skoleinventar l Storkjøkken: Metos l Byggevarer: Neumann Bygg Transport og mottak byggavfall: Sunde Gjenvinning.

Alle skolens linjer er nå samlet et i et skolebygg med et totalt areal på cirka 17.700 kvadratmeter. Samlede investeringer er 530 millioner kroner. I forbindelse med at skolebygget er utvidet, er også et idrettsbygg på skoleområdet bygget på og oppgradert.

94 millioner kroner

Veidekke Entreprenør, distrikt Sogn og Fjordane, har utvidet skolebygget og oppgradert idrettsbygget i en totalentreprise for Sogn og Fjordane fylkeskommune. Arbeidene er tegnet av Arkitektkontoret 4B. Den nye fløyen er på 3.800 kvadratmeter, mens cirka 1.800 kvadratmeter av idrettsbygget er oppgradert og bygget på. Veidekkes kontraktssum er på 94 millioner kroner, uten merverdiavgift.

Byggearbeidene startet i august 2015 og ble fullført i januar i år.

Prosjektleder og over-ingeniør Roald Dyrdal i Bygg- og eigedomstenesta i Sogn og Fjordane fylkeskommune forteller at den nye fløyen inneholder klasserom for studiespesialisering og for restaurant- og matfag, samt personalrom (for hele skolen) og kontorarbeidsplasser for lærere.

– Idrettsbygget har fått nye tekniske anlegg, oppgraderte garderober og dusjer, ny korridor, ny hovedinngang og resepsjon og et tilbygg som rommer styrketreningsrom. Vi har også måttet fornye 50 år gamle støpejernrør med innvendige strømper, sier Dyrdal.

Dyrdal sier at oppgradering av idrettsbygget har kostet cirka ti millioner kroner. Han sier at det har vært en god dialog mellom byggherre og entreprenør og han er godt fornøyd med både ny fløy på skolebygget og idrettsbygget.

– Vi har fått fine bygg og brukerne er fornøyde. For meg har prosjektet vært svært lærerikt, sier Dyrdal.

Sivilarkitekt Guri Fonsdal i Arkitektkontoret 4B forteller at utgangspunktet var en totalprosjektkonkurranse som Arkitektkontoret 4B vant sammen med Veidekke.

– Siden dette er andre bygge-trinn i utbyggingen av Sogndal vidaregåande skule, var det et ønske fra fylkeskommunen at bygge-trinnene skulle henge sammen både materialmessig og funksjonelt. Vi har derfor videreført det arkitektoniske ytre fra byggetrinn 1, men gjort noen egne små vrier, sier Fonsdal.

– Byggetrinn 1 har en hovedinngang med en større vestibyle og kantine. Det skulle derfor ikke lages noen ny hovedinngang. Byggetrinn 2 har en lineær struktur. Retningen gir mye seg selv både ut fra det som var byggeområdet og at mange elever kommer med buss og vil ha tilkomst i enden av denne lineære strukturen. Vi har laget et inngangsparti mot vest som er ganske åpent. Fra inngangsplanet er det mulig å se alle tre etasjer bygget inneholder. Halvveis i byggets lengderetning har vi vridd ut den ene ytterveggen. Det gir litt dynamikk til den indre kommunikasjonsåren, sier Fonsdal.

Bygget inneholder nye lokaler for restaurant- og matfag. De har fått et stort, lyst og innholdsrikt kjøkken. Det ligger på plan 1 og har direkte kontakt med kantinen i byggetrinn 1. På plan 2 ligger det generelle klasserom for studiespesialisering og på plan 3 ligger laboratorier og kontor for de ansatte.

– Vi har hatt en utfordring i sammenbygningen med byggetrinn 1. Det var ønskelig å få en utvendig trapp gjennom/under sammenbygningen får å få god utendørs kommunikasjon mellom idrettshallen og uteområdet i sør. I tillegg var den enden på byggetrinn 1 der vi skulle koble oss, på veldig smal. Den første problemstillingen var en høydeutfordring siden det var ønskelig med gjennomgang på alle plan. Det har vi løst. For den andre ble vi reddet av et ønske om en terrasse i forbindelse med personalrommet. Da kunne vi øke dybden på byggetrinn 2 uten å miste fasade på byggetrinn 1, forteller Fonsdal.

Fonsdal sier at idrettshallen har medført et omfattende arbeid.

– Den er totalrenovert. Her har den største utfordringen vært tidspresset. Men alle fag kom i mål og vi er godt fornøyd med samarbeidet med alle parter, sier Fonsdal.

Godt samarbeid

Prosjektleder og avdelingsleder Svein Even Dale i Veidekke Entreprenør forteller at byggearbeidene har gått bra.

– Vi har anstrengt oss for å holde fremdriftsplanen, men det har gått bra. Vi har hatt et meget godt samarbeid med både byggherre, leietaker, rådgivere og underentreprenørene, sier Dale.

Den nye fløyen ligger på en sprengsteinsfylling på fjell. Det er lagt duk og lagt opp til utlufting for å hindre radon i å trenge inn i bygget.

Plasstøpt betong

Anleggsleder Rune Seglem i Veidekke Entreprenør sier at den nye fløyen er tilnærmet rektangulær og er en forlengelse av det eksisterende skolebygget. Det går en kulvert fra den nye fløyen til idrettsbygget som ligger nord for fløyen. Kulverten rommer både gangvei og tekniske føringer.

Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong (og noen få stålsøyler), med hulldekker som etasjeskillere. Taket er en lettakskonstruksjon. Ytterveggene består av bindingsverk som er kledd med lyse cembrit-plater. Hovedinngang, kjøkken og personalrom har glassfasader. Det er belegg på gulv, faste vegger og systemhimlinger i bygget.

I bærekonstruksjonen er det brukt 1.500 kubikkmeter B30 betong, levert av Blandeverket i Gaupne. Det er 25 cm isolasjon i yttervegger og i snitt 40 cm i taket. Vinduer har en U-verdi på 1,0. Trykktesting viser en luftveksling på 0,318 per time (kravet er 1,5 eller lavere).

Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføringen. Bruk av lettak ga rask lukking av konstruksjonen. Cembrit-plater og aluminiumskledde trevinduer på fasadene og gulvbelegg, malt strie på vegger og laminatdører innvendig gir enkelt renhold og rimelig vedlikehold. Fløyen er fullsprinklet. Solavskjerming skjer med utvendige persienner mot sør og vest. Uteområdene skal beplantes til våren.

Ved hovedinngangen mot vest er det et atrium over tre etasjer. Hele fløyen har universell utforming. Trinndempende himlinger og gulvbelegg og betongvegger utforet med gipsplater reduserer støy. 65 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Det er lagt ned 76.000 timeverk i prosjektet.

115 kWh

Den nye fløyen på Sogndal vidaregåande skule er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer, basert på fjernvarme (elektriske kabler i gulv på våtrom). Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 115 kWh, noe som plasserer fløyen i energiklasse B. Fløyen har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Kjøling skjer via ventilasjonsanlegg.


Flere prosjekter