Snart gjennomslag i Lørentunnelen

Torsdag 10. februar fyres den siste salven av i Lørentunnelen på Ring 3 mellom Økern og Sinsen i Oslo.

Byrådsleder Stian Berger Røsland skal fyre av den siste salven som markerer gjennomslaget i det første av tunnelens to løp.

Lørentunnelen bygges i forbindelse med veiprosjektet rv. 150 Ring 3 Ulven-Sinsen.

Etter at Lørentunnelen tas i bruk i 2013 er det forventet en reduksjon i biltrafikken fra 80 000 til 10 000 biler i døgnet på dagens Ring 3 som da blir lokalvei.

Tunnelarbeidene gjennomføres av Veidekke.

Mer om prosjektet finner du her