Smitter positiviteten inn på nyboligmarkedet?

Prisoppgangen på boliger i bruktmarkedet ble usedvanlig sterk i mai. Håpet er nå at denne utviklingen også kan smitte over på nyboligmarkedet.

Eiendom Norge la nylig frem tallene rundt prisutviklingen for bruktboligmarkedet. Til vanlig er mai-tallene sterke innen dette markedet, men koronakrisen har selvsagt skapt stor usikkerhet og de aller fleste har forventet en heller flat eller nedadgående kurve innen omsetningen av boliger i bruktmarkedet. De aller fleste ble derfor noe overrasket når Henning Lauridsen kunne legge frem de ferske tallene. Fasiten er en nominell oppgang på 1,9 prosent for hele landet sett under ett. Dette er den høyeste prisøkningen i mai i boligprisstatistikkens historie. I Oslo var den sesongjusterte prisveksten på hele 2,2 prosent. Nivået er dermed nå 2,4 prosent høyere enn for ett år siden landet totalt sett.

Dette viser til fulle at nordmenn har tro på egen økonomi og på at boligmarkedet skal være stabilt bra fremover. Antall solgte enheter lå riktignok noe lavere enn i fjor, ned cirka 7,7 prosent fra samme måned i 2019, men det er likevel et betydelig antall handler som er gjennomført. Det har vært tendenser og signaler på at mai ville kunne bli en god måned, blant annet fra eiendomsmeglerne som kjenner dette på kroppen hver dag, men tallene var likevel usedvanlig sterke. Dette viser også at de fleste handler for å ha et sted å bo i et langsiktig perspektiv, og dermed ikke fokusere for mye på hva som skjer rundt oss. De som forventet å gjøre et kutt, enten for å bo selv eller for å kjøpe for å leie ut, må nok derfor skuffet konstatere at bruktmarkedet står seg sterkt i disse koronatider. Samme tendens ser man også i leiemarkedet – leieprisen i Oslo-markedet for en ettromsleilighet skal være opp 7,8 prosent fra forrige måned.

Ingen vet selvsagt fasiten for hvordan dette går videre. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt koronasituasjonen og hvordan den slår ut, men det er positive tegn innen flere områder. Det som likevel gjør det store utslaget her er naturligvis de rekordlave rentene vi nå opplever. En historisk lav rente oppveier de fleste andre negative faktorer. Det meste tyder på at rentenivået vil forbli lavt lenge fremover, men om den totale økonomiske situasjonen i Norge og våre nærmeste samarbeidsland skulle bedre seg mer enn forventet i månedene fremover, kan det også være mulighet for en renteøkning, men ikke mer at vi fortsatt vil ha et meget lavt nivå.

Håpet nå er selvsagt at det positive trykket innen bruktmarkedet også vil gi seg utslag i nyboligmarkedet, som har hatt en bekymringsfull bratt nedadgående kurve. Vi får snart fasiten for mai måned av Boligprodusentene og Prognosesenteret, men for april var salgsnedgangen på 45 prosent sammenlignet med april i fjor og for året er det ned 29 prosent sammenlignet med 2019. Igangsettingen er ned 32 prosent sammenlignet med april i fjor.

Dette er en utvikling som selvsagt kan skape store problemer for boligbyggerne, men også for hele byggenæringen, og dermed hele vår totale økonomi, i tiden fremover. Boligsektoren utgjør en veldig stor del av hele byggenæringen, og en kraftig nedgang i salg og dermed igangsetting noe frem i tid, vil kunne skape store utfordringer både med verdiskapningen og sysselsettingen. Per nå er det for få salg, og det er ikke rart at mange er bekymret over utviklingen. Med trykket i bruktmarkeder er det å håpe at dette vil endre seg også her, og at folk tør å satse på nye boliger. Om en stor nedgang skulle vedvare vil dette selvsagt bidra til at det bygges altfor få boliger flere steder i landet. Behovet etter flere nye boliger er helt klart der ute i markedet, det spørs bare når dette slår inn for fullt. Forhåpentligvis må vi ikke vente lenge før dette viser på salgsstatistikken. Det er mange ordrebøker som nå begynner å bli bekymringsfullt slanke.