Smestad skole

Selv om skolen sto ferdig i 2010, er befolkningsveksten i Rælingen kommune så stor at en betydelig utvidelse av skolen allerede var tvingende nødvendig. Betonmast Romerike kunne overlevere en dobling av arealet tre måneder før avtalefestet dato – med null feil.

Fakta

Sted: Rælingen

Prosjekttype: Utvidelse og ombygging 1-7 skole

Bruttoareal utvidelse: 3.500 kvadratmeter

Byggherre: Rælingen kommune

Byggeledelse og KU-ansvar: Sweco Norge

Totalentreprenør: Betonmast Romerike

Kontraktsum eks. mva.: 88 millioner kroner

Arkitekt forprosjekt: Vindveggen

Arkitekt og LARK: Norconsult

Rådgivere: SHA-rådgiver: Unionconsult l RIAKU, RIVA, RIBR: Norconsult l ITB: ED Prosjekt (SRO Consult) l RIG, RIB og RIByFy: Multiconsult l RIE: Bjørn Jørgensen l RIV: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører: Fundamenteringsarbeider og komplett råbygg: Con-Form l Råbygg flerbrukshall: Brødr. Iversby l Rørlegger og ventilsjonsentreprenør: Askim & Mysen Rør l Elektro: Hako Elektro l Automasjon: Assemblin l Utomhus: Steen & Lund l Brannsikring ombygging: Firesafe l Brannsikring nybygg: Christiania Brannteknikk l Lyd og lys i flerbrukshall: Gitarhuset l Sportsgulv: Gulv og Takteknikk l Interiør i hall: Killingmo & Tønsberg l Møbelsnekker: Hoff Snekkerverksted l Blikkenslager: Søran l Riving og tømrer: Rivtec Sag & Bor l Flislegger: NK Flis l Aluminium og glass: Østlandske Fasadeteknikk l Grunnentreprenør: Becker Entreprenør l Gulvbelegg: Ragnar Andersson l Heis: Orona Norway l Røykventilasjon i heis: Everlite l Himling: Oslo og Akershus Bygg og Montasje l Inventar: Uniqa l Maler: Skedsmo Bygg og Boligmaling l Rivearbeider: RivTec Bor & Sag l Takentreprenør: Byggpartner l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Dører: Swedoor l Oppmåling: Oslo Oppmåling l Radonsikring: Radonmannen l Lås og beslag: Romerike Låsservice l Parkett: Tremiljø Prosjekt l Solavskjerming: Vental l Glass/alu-arbeider: Østlandske Fasadeteknikk

Smestad skole er en 1-7-skole med SFO, og har nå fått en kapasitets-økning fra 380 elever til hele 530 elever. Etter utvidelsen er arealet på cirka 7.700 kvadratmeter, inkludert en ny flerbrukshall med kulturscene.

Området rundt skolen preges av boligbygging og planlegging av nye boliger, i tillegg til de allerede eksisterende boligfeltene. En forventet tilflytting av småbarnsfamilier med tilhørende elevplasser gjorde utvidelsen nødvendig.

– Selv om en ny skole er i startgropa i Fjerdingby, måtte denne skolen i mellomtiden utvides for å ivareta lokalmiljøet. Innbyggerantallet i Rælingen kommune forventes å stige raskt, og vi må investere flere hundre millioner de neste ti årene, bekrefter Per Fält, prosjektleder i kommunen.

Var klargjort

Bygningsmassen fra første byggetrinn i 2010 var den gang klargjort for en fremtidig utvidelse. Den var tenkt ved å bygge ytterligere en ny fløy, samt å bygge på eksisterende fløy i høyden.

– Å bygge i høyden ga visse utfordringer når det gjaldt både lysforhold og brannsikring. Gymsalen skulle også bygges på. Men med spillemidler ble det mer økonomisk å bygge ny flerbrukshall, og å rehabilitere og bygge om arealer innvendig, sier Fält.

I stedet for en utvidelse i høyden ble det valgt en utvidelse i lengderetning mot Øyeren i øst. Gymsalen er bygget om til bibliotek og til arealer elever med spesielle behov. Flerbrukshallen ligger i U2, og vil med et motorstyrt skyveamfi og et påkostet lys- og lydanlegg være et kjærkommet tilbud til lokalmiljøet utenom skolens ordinære åpningstid.

HMS og skole i drift

Utvidelsen i lengden gjorde atskillelsen mellom byggevirksomhet og elever/
ansatte vesentlig enklere. En ny anleggsvei ble etablert fra Smestadbråten i øst som med inngjerding ytterligere reduserte konfliktområdet mot en skole i full drift. I startfasen til Betonmast var det mye avklaringer og planlegging med kommunen.

Betonmasts prosjektleder Geir Henjesand forteller om et sterkt fokus på HMS, der sikkerheten for både elever, ansatte ved skolen og arbeiderne på byggeplassen sto i høysetet. I en HMS-kampanje som ble satt i gang, ble det vist infofilmer som forklarte hvordan elevene skulle forholde seg når de møtte anleggsmaskiner og lastebiler.

– De fikk forklart hva blindsoner er og at de skulle søke blikkontakt og vinke til sjåførene som så skulle vinke tilbake som tegn på at de var sett. Etterpå hadde vi en tegnekonkurranse der elevene skulle tegne hva de hadde fått med seg av informasjon. Fire av tegningene fikk vi trykket på bannere som hang på byggegjerdet i hele anleggsperioden, sier Henjesand.

Det nye volumet er altså lagt i terrengfallet mot øst, der bæresystemet består av plattendekker, betongelementvegger og -søyler. Flerbrukshallen har stålbæring og Paroc-elementer. I eksteriøret og i fasadene er sammenkoblingen mellom TEK 10-delen fra 2010, og det nye volumets TEK 17-nivå nærmest sømløs. Materialiteten med store flater med spilevegger i interiøret er videreført, mens slipte betonggulv er nå skiftet ut med gulvbelegg i den nye delen.

Den gamle gymsalen er bygget om og delt av. Den ene delen er gjort om til et bibliotek, med et møbel i massivtre som fungerer som en bibliotekmesanin og et miniamfi, og med rader av bokhyller under. Den andre delen består nå av et «Pusterom». Det er et alternativt læringsrom hvor det er lagt til rette for aktiv læring, læring gjennom lek, sansestimulering og motorisk trening.

Smestad skole må ha en av landets flotteste beliggenheter, som innbyr til utforsking og lek på en småkupert naturtomt. Med det er også lagt inn en del ressurser i utomhusanlegget, med ny ballbane med sportsdekke, et utvidet lekeområde med gummidekker og et parkouranlegg. Ved eksisterende fløy i sør er det etablert et større amfi med trapper og ramper i støpt betong.

Før tiden med null feil

Betonmast og kommunen ble tidlig enige om en målsetting på leveransen med null feil, og en overlevering tre måneder før avtalefestet dato.

– Vi ble enige om å gjøre dette sammen. Det må være god dialog, fordi en kontrakt ikke er bedre enn partene på hver side av bordet. Vi fikk også gode brukerinnspill, og vi opplevde aldri at prosjektet stoppet opp, sier Fält.

Kontrakten definerte overlevering 1. juni, men skolen ble overlevert 1. mars. – Det var flere grunner til at vi greide det så raskt. Alle på byggeplassen gjorde en kjempejobb, og når vi også fikk prosjekteringen godt og raskt i gang var vi godt på vei. Et godt samarbeide med byggherre om fremdriften var også avgjørende for at målet ble nådd. Vi bestemte oss tidlig at dersom noe oppsto skulle vi ta det med en gang, og ikke vente til sluttoppgjøret. Nå ble sluttoppgjøret signert dagen før overtakelsen, understreker Henjesand.

Kommunens byggeleder, også med KU-ansvar, har vært Sweco Norge. Prosjektleder Haakon Thomas Sollie har som bindeledd mellom totalentreprenør og byggherre hatt en godt på vei konfliktfri hverdag. – Alle konflikter mellom byggherre og totalentreprenør var lagt døde i utgangspunktet. Når begge parter har sine systemer i orden, blir det for meg som byggeleder greit å kunne bruka tida på fremdrift og løpende avklaringer fremfor megling, sier Sollie.


Flere prosjekter