Skromle bru er er endepunkt for strekningen som nå skal bygges om. Foto: Google Maps
Skromle bru er er endepunkt for strekningen som nå skal bygges om. Foto: Google Maps

Smal og uten gul stripe på E16 ved Voss: Endelig skal veien utbedres

Strekningen som skal utbedres er på cirka 3,1 kilometer langs E16 mellom Vinje og Tvinno i Voss kommune. Prosjektet har en samlet kostnad på cirka 130 millioner kroner.