Små kraftverk kan gi dobbelt så mye kraft

Små vannkraftverk kan gi dobbelt så mye kraft som tidligere antatt og dekke opptil 20 prosent av Norges nåværende strømforbruk, viser nye beregninger fra NVE.

De største ressursene ligger i spredtbygde strøk med stort behov for ny næringsutvikling, skriver Nationen. Vi har fått øynene opp for nye typer vannkraftutbygging. Sammenlignet med overslagene fra 2001 er kraftpotensialet fra små vannkraftverk mer enn fordoblet, sier prosjektleder Torodd Jensen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Nationen. NVE har funnet fram til totalt 25 TWh uforløst potensial i norske bekker og småelver. Selv mener NVE det er realistisk å bygge ut småkraftverk med en samlet produksjon på 5 TWh innen ti år. Det tilsvarer ti Altakraftverk