Slotsengen

Denne leiligheten i tredje etasje har markterrasse ut mot fellesarealene i sør. Foto: BK EiendomssfotoDet var utfordringer med grunnforholdene, men anleggsleder Ingvild Svenke Fundli i Betonmast og Øivind Bergum i EVR Norge har hatt kontroll underveis.

På en tidligere parkeringsplass i Tønsberg, kun et par steinkast fra Slottsfjellet, har Betonmast nå fått på plass fem boligblokker med 88 leiligheter.

Fakta

Sted: Tønsberg

Prosjekttype: Blokkleiligheter

Bruttoareal: 11.292 kvadratmeter

Byggherre: EVR Norge

Totalentreprenør: Betonmast Buskerud-Vestfold

Kontraktsum eks. mva.: 132 millioner kroner

Arkitekter:

Skisse- og forprosjektfasen - KB Arkitekter

Detaljprosjektfasen – Rambøll Norge

LARK: Tegn Landskap

Rådgivere: RIB, RIByFy, RIVA: Rambøll Norge l RIG: Grunnteknikk l RIE og utførende: Powertech Elektro l RI Rør og utførende: Assemblin l RIV: Ventistål l RIBR: ÅF Engineering

Underentreprenører og leverandører: Riving og grunnarbeid: Marthinsen og Duvholt l Gartnerarbeid: BetonmastHæhre Steen & Lund l Betongarbeid: Stokke Bygg l Prefab betongelementer: Buskerud Betongvarefabrikk l Stålkonstruk-sjoner: Sveisemekanikk l Filsarbeider: Murmester Stryken & Gudbrandsen l Tømrer: CM Entreprenør / Vilje Construction l Lås og beslag: Sikkerhets-kompaniet l Takekking: IcopalTak l Blikkenslager: Erling Freitrag l Metallarbeid: PKS Industri l Glass- og fasadearbeid: Umbra Produkter l Maler: Hoff Interiør & Håndverk l Fast bygginnredning: Carlsen Fritzøe Tønsberg Proffsenter l Heis: Reber Schindler Heis l Badekabiner: Part l Byggevarer: Optimera

I dette området av Tønsberg bor 69 prosent i eneboliger, og kun tre prosent i blokk. I pakt med resten av landet, der mange etter hvert ønsker seg mer lett-stelte leiligheter, var interessen stor da prosjektet ble lansert.

– 50 prosent ble solgt i løpet av et par uker da første salgstrinn ble lagt ut for salg i august 2016. Da kunne vi for-holdsvis raskt sette i gang salgstrinn 2 som er de to blokkene langs Farmannsveien, sier Øivind Bergum hos byggherre EVR Norge AS. Leilighetene spenner i størrelser fra 35 til 113 kvadratmeter.

EVR Norge fikk interesse for tomta da de sto for rehabiliteringen av kontorbygget på den andre siden av Teglhagveien.

Nye løsninger

– Vi gikk inn og regnet på det, og overtok prosjektet etter at rammetillatelsen ble gitt i mars 2016, sier Bergum.

– Opprinnelig var det et større prosjekt med mange kompakte blokker med lite luft mellom. Vi skalerte det ned, fant nye løsninger, og fikk hentet inn nye priser. Etter at vi forhandlet i havn en kontrakt med Betonmast Buskerud-Vestfold kunne vi sette i gang med et lønnsomt prosjekt.

Foruten næringsutvikling og prosjektledelse, sitter EVR Norge med ulike former for kompetanse. Blant annet innen totaltekniske entrepriser og energirådgivning.

– Derfor er prosjektet delt i to; de tekniske som vi tar selv, og så har Betonmast en totalentreprise på resten. Under Betonmast kommer også hovedansvar for fremdriftskoordinering for alle fag, forklarer Bergum.

I tillegg til de plassene som boligprosjektet selv trengte, måtte kjelleren i tillegg omfatte 90 p-plasser som erstatning for de arealene som nabobygget hadde disponert på tomta. Det måtte graves ut to plan for å få etablert til sammen 174 plasser.

– Utfordringen var å komme seg opp av grunnen. Vi måtte pele. Men visste ikke helt hvordan fjellet gikk, det var både fjell og løsmasser i grunnen, forteller anleggsleder Ingvild Svenke Fundli i Betonmast.

De geotekniske undersøkelsene viste at bygget kunne fundamenteres på fjell, noe som raskt viste seg ikke å stemme da gravingen kom i gang.

– En stor kostnad ble derfor et selvbærende betongdekke i stedet for asfalt i p-kjeller, sier Svenke Fundli.

Gjentakende effekt

Byggetrinn 1 hadde oppstart i oktober 2016, og besto av to blokker med til sammen 36 leiligheter. Byggetrinn 2 består av tre blokker, den ene nokså lik de to første som sto ferdige. De to neste blokkene, som henger sammen med en svalgang, danner et hjørne i Teglhagveien / Farmannsveien og avviker litt i form og utforming fra de øvrige blokkene. Hele byggetrinn 2 skal stå ferdig i løpet av januar 2019.

– Mens vi hadde overlevering av de to første, var vi gang med innvendige arbeider i de tre neste. Å få til en god flyt, og å disponere tilstrekkelig med mannskapsressurser var en utfordring siden vi holdt på med fem samtidig. Vi hadde fått det til på de to første, så da hadde vi erfaringen, og visste vi hva vi gikk til. Gjentakelseseffekten gjorde at vi klarte det veldig bra med god flyt i framdriften, sier Svenke Fundli.

– Alle ytterveggene er trukket på utsiden av betongdekket, slik at vi får en bedre isolasjon rundt de stedene som ofte gir utfordringer med kuldebro. Det gir bra effekt med tanke på kuldebro-problematikk og ikke minst ved at det gir gode lydforhold inne i leilighetene, understreker Svenke Fundli. Uten ytterligere tiltak viste tetthetstestene på utvalgte leiligheter et resultat på 0,7.

Leilighetene i Slotsengen har elkabler i gulv i våtrom, mens øvrig varmebehov dekkes av radiatorer via fjernvarme. Siden vinduer går fra gulv til himling, er den ene radiatoren som hver leilighet har, plassert så nær yttervegg i stue som mulig.

For kommunen var det estetiske uttrykket viktig, ikke minst ut mot Farmannsveien. Slotsengen skulle fremstå som en helhet i forhold til terrenget, men skulle også ha åpninger i bygningsmassen for siktlinjer mot Slottsfjellet og inn fra Farmannsveien. Som en del av rammetillatelsen – i tillegg til blant annet et nytt VA-anlegg og omlegging av fortau – skulle også prosjektet ha utadrettet virksomhet på gateplan i Farmannsveien. Et resultat er to næringsarealer på til sammen cirka 350 kvadratmeter.

Hovedinngangen til leilighetene er fra Teglhagveien, som når prosjektet står ferdig vil ha status som miljøgate. I bakkant av bebyggelsen mot sør ligger et skjermet og påkostet gårdsrom, forbeholdt beboerne.

I tillegg til balkonger og markterrasser er det på fire av dem blokkene attraktive takterrasser. Her har alle beboerne tilgang til samtlige takterrasser, som har sol hele dagen og utsikt både opp til Slottsfjellet og ut mot Byfjorden.