Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Slik vil Sanner forenkle byggesaksforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt sitt forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ut på høring.

I sitt forslag til forenklinger og endringer i byggesaksforskriften skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de ønsker å skape en mer effektiv og betryggende byggesaksbehandling.

Høringsforslaget innebærer blant annet at:

  • Flere tiltak kan oppføres uten tillatelse fra kommunen
  • Unødvendig rapporteringsplikt og dobbelt søknadsbehandling av tiltak fjernes
  • Det blir enklere å forstå hvilke tilbygg som kan oppføres uten tillatelse
  • Saksbehandlingen knyttet til overtredelsesgebyr vil skje på en mer ensartet, betryggende og effektiv måte
  • Det gjøres språklige og andre redaksjonelle endringer for å gjøre forskriften mer leservennlig

Les hele høringsnotatet her.