Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Slik unngår du helse- og miljøskadelige stoffer i bygg

Hva kan du gjøre for å minske bruke av helse- og miljøfarlige stoffer i byggeprosjektene dine? Det har DiBK sett nærmere på.

De har nå utarbeidet en veilederen som ser på problematikken. Veilederen "Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg" beskriver hvilket ansvar de ulike aktørene i et byggeprosjekt har, i hvilke produktgrupper det er mest sannsynlig at det finnes produkter med helse- og miljøskadelige stoffer og hvordan du kan gjennomføre en substitusjonsvurdering.

Veilederen gir også råd om hvordan du kan vurdere bruk av materialer og produkter og om hvordan du kan unngå å bruke de mest skadelige stoffene.

Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektoratet har samarbeidet om veilederen.

Veilederen finner du her