– Å oppleve trivsel og trygghet sammen med de en jobber med er avgjørende, sier miljøleder Anja Hodneland Gjertsen i NCC-selskapet Sjøentreprenøren. Sammen med Malin Moldeklev Meinhold jobber hun på prosjektet Hammerfest Ren Havn.

– Å oppleve trivsel og trygghet sammen med de en jobber med er avgjørende, sier miljøleder Anja Hodneland Gjertsen i NCC-selskapet Sjøentreprenøren. Sammen med Malin Moldeklev Meinhold jobber hun på prosjektet Hammerfest Ren Havn.

Slik markerer bransjeaktører 8. mars

Flere selskaper i byggenæringen bruker 8. mars til å vise hvordan de satser på kvinner.