Slik kan nye E134 i Kongsberg bli

Når ny E134 Damåsen-Saggrenda etter planen åpner neste høst, blir dagens europavei fra Hasbergtjerndalen til Steglet i Kongsberg kommunal vei.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider.

Dagens E134 i Kongsberg. Foto: Statens vegvesen / Kjell Wold

Reguleringsplanen for Haspa–Steglet, som strekningen kalles, legges nå ut på offentlig høring i Kongsberg kommune.

I slutten av november la Vegvesenet ut en video av hvordan veien kan bli seende ut en gang etter 2019. Videoen kan du se i toppen av artikkelen.

Statens vegvesen har satt av inntil 40 millioner kroner til utbedring av veien, heter det i pressemeldingen. Full utbygging slik den foreslåtte planen viser, er estimert til i overkant av 100 millioner kroner.

Høringsdokumentene er lagt ut på Kongsberg kommunes nettsider fra og med fredag 30. november.