Illustrasjon: Statens vegvesenIllustrasjon: Statens vegvesenIllustrasjon: Statens vegvesenIllustrasjon: Statens vegvesenIllustrasjon: Statens vegvesenIllustrasjon: Statens vegvesenIllustrasjon: Statens vegvesenIllustrasjon: Statens vegvesenIllustrasjon: Statens vegvesenIllustrasjon: Statens vegvesen

Slik blir nye E39 i Søgne

Statens vegvesen er klar i sin tale når de nå anbefaler én E39-trasé i Vest-Agder-kommunen Søgne.

Det skriver NRK Sørlandet i en artikkel på sine nettsider.

Tirsdag presenterte Vegvesenet sin anbefaling til europaveitraseen gjennom Søgne kommune. Det valgte alternativet er en indre trasé i blå korridor, og innebærer byggingen av én bru og to tunneler.

Vegvesenet har utredet 11 alternativer i tre forskjellige korridorer, men varsler innsigelse til alle alternativene i de andre to korridorene (oransje og grønn), og fraråder de andre traseene i blå korridor.

Det valgte alternativet starter ved Monan kryss, og går gjennom to korte tunneler på hver side av Hellersdalen.

I det populære turområdet Hellersdalen skal veien, ifølge artikkelen, gå i dagen.

Veien skal over i ei kort bru over Trysfjorden og videre mot Døle Bru, der den kobles til dagens E39.

Saken skal nå først ut på høring før den går til politisk behandling i Søgne kommune.