Skaun kommune er i gang med å bygge nye hovedledninger for vann og avløp mellom Eggkleiva og Børsa. Fundament og ledninger legges rett på bakken, i det som blir en helt spesiell kombinasjon av kvikkleiresikring og om-/oppfylling. (Foto: Solberg Maskin for Skaun kommune)
Skaun kommune er i gang med å bygge nye hovedledninger for vann og avløp mellom Eggkleiva og Børsa. Fundament og ledninger legges rett på bakken, i det som blir en helt spesiell kombinasjon av kvikkleiresikring og om-/oppfylling. (Foto: Solberg Maskin for Skaun kommune)Foto: Solberg Maskin for Skaun kommune

Slik blir kvikkleire-utfordringer løst i VA-prosjektet

Et VA-prosjekt i Skaun i Trøndelag sliter med både kvikkleire og store mengder overskuddsmasser. Begge utfordringer ble løst i én operasjon.

Skaun kommune er i gang med å bygge nye hovedledninger for vann og avløp mellom Eggkleiva og Børsa. Eggkleiva avløpsrenseanlegg er i dag gammelt og nedslitt, og det er ikke hensiktsmessig å oppgradere anlegget til dagens standard. I stedet bygger kommunen en overføringsledning for avløp fra Eggkleiva til Børsa renseanlegg, og samtidig en ny vannledning i samme trasé, opplyser PAM Norge i en pressemelding.

Prosjektet møtte på to utfordringer:

  • Store mengder overskuddsmasser.
  • Traséen går gjennom et kvikkleireområde der lavbrekket ligger i en ravinedal med en bekk. Graving her er risikofylt

Omfylling og terrengheving

Løsningen ble å heve terrenget og bekken med overskuddsmassene. Kvikkleira blir ikke rørt med så mye som ett spade- eller skuffetak, skriver PAM Norge i meldingen.

– Vi legger de nye ledningene og fundament rett på eksisterende vei og jorder, og kjører inn alt vi har av overskuddsmasser til omfylling av ledningene og heving av terrenget i hele området. Siden dette er gjenbruk av masser i et geoteknisk sikkerhetstiltak slipper vi prosessen med søknad om og godkjenning av massedeponi, sier Idar Nebelung, prosjektleder for vann og avløp i Skaun kommune.

Foto: Solberg Maskin for Skaun kommune

Ledninger rett på bakken

Ledningene er for det meste lagt ut på bakken i påvente av overskuddsmasser fra andre deler av traseen og rene masser fra andre steder. Massene sørger for omfylling av ledningene og oppfylling av terrenget, til minst to meter overdekning over de nye ledningene, ifølge PAM Norge.

– Deretter etablerer vi ny vei på toppen, rundt 2,5 meter høyere enn dagens vei. Til slutt hever vi hele bekken tilsvarende 2-3 meter, og avslutter den med en tett leiremembran med erosjonslag på toppen. Det vil hindre vann i å trenge ned i fyllmassene under, sier Nebelung.

Gjenbruk av masser

Normalt ville et prosjekt som dette blitt sittende med titusenvis av kubikkmeter overskuddsmasse, både fra grøftegraving og gammel veioverbygning. I Skaun blir det ikke så mye som et trillebårlass som må kjøres på deponi. Hver eneste kubikkmeter gjenbrukes i om- og oppfylling, skriver PAN Norge i meldingen.

– Når vi forlater området etter ferdig prosjekt er det også sikret mot kvikkleireskred, i mye lavere risikoklasse for fremtiden. Dette er et godt eksempel på praktisk gjenbruk av masser, sier Nebelung.

PAM Norge er arrangør av VA-dagene, som går av stabelen uka etter påske. Idar Nebelung kommer til fagsamlingen for å fortelle om det spesielle VA-prosjektet og geotekniske sikringstiltaket i Skaun kommune, opplyser PAM Norge.