Slik blir Klagenemnda for sentral godkjenning

Anette Søby Bakker i Arkitektbedriftene i Norge skal lede Klagenemnda for sentral godkjenning de neste tre årene.

Klagenemnda for sentral godkjenning er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning, mens det er Direktoratet for byggkvalitet som er sekretariat for klagenemnda og forbereder klagesaker.

Klagenemnda består av syv medlemmer og varamedlemmer som blir oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter forslag fra forskjellige aktører i næringen. 

Fra 1.1.2020 til 31.12.2022 består klagenemnda av følgende medlemmer:

 • Leder: Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene i Norge
 • Nestleder: Silje Lindvig, Maskinentreprenørenes Forening
 • Medlem: Hossam Gadalla, Nordic – Office og Architecture
 • Medlem: Olav Haugerud, Protan
 • Medlem: Endre Straume Mårstig
 • Medlem: Jan Ørnevik, Fellesforbundet
 • Medlem: Cecilie Kaastrup Torbjørnsen, Huseiernes landsforbund
 • Medlem: Kathrin Julin Pettersen, Statsbygg

I tillegg er det oppnevnt seks varamedlemmer, og disse er:

 • Roger Snustad, Norconsult
 • Jan Vidar Monsen, Arkitektene Vis-á-Vis
 • Liv Johanne Ro, Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon
 • Per Skau, Fellesforbundet
 • Ove Ågedal, Entra
 • Venke Moe, Kristiansand kommune