Bygg 4.0 skal vise frem inspirerende suksesshistorier om digitalisering av byggenæringen. Ill.: Shutterstock

Slik blir Bygg 4.0-konferansen

Konferansen Bygg 4.0 tar for seg nye forretningsmuligheter innen digitalisering av byggenæringen. Dagen starter med SINTEF-skolen og avsluttes med Lego-workshop.

Konferansen Bygg 4.0 fokuserer i år på datadrevet innovasjon og nye digitale forretningsmodeller for byggenæringen.

– Jeg er veldig spent på foredraget til Annie Cosgrove fra WeWork Research Team i New York, sier seniorforsker Nathalie Labonnote i SINTEF i en pressemelding.

WeWork leier ut såkalte coworking-kontorer og andre fleksible kontorløsninger, hvor ulike selskaper jobber under samme tak for å utveksle kunnskap og erfaring. På mindre enn 1,5 år har WeWork gått fra å ha en verdi på 1,5 til 10 milliarder USD. Selskapet har dermed høyere markedsverdi enn de fleste børsnoterte eiendomsselskaper, og er ett av de raskest voksende selskapene i Silicon Valley.

– Forretningsmodellen til WeWork er basert på bruk av data, og jeg tipper at forklaringen på hvordan data brukes til å revolusjonere bransjen blir av høy interesse for alle av oss i Norge som jobber i byggenæringen, påpeker Labonnote.

Et spennende og lærerikt program

Bygg 4.0 begynner i år med SINTEF-skolen, hvor forskere fra SINTEF Digital og SINTEF Byggforsk på en enkel måte forklarer buzz-ordene vi alle hører om, men kanskje ikke forstår: Hvor stort er Big Data? Hva er egentlig Blockchain?

– SINTEF-skolen skal sørge for at alle kan dra nytte av konferansen med kun en generisk kunnskap om de viktigste begrepene, sier forskningssjef Jonas Holme.

Dyktige foredragsholder fra både byggsektoren (bl.a. Entra, Obos, Doka) og IKT-sektoren (bl.a. Microsoft, IBM, GK) skal etter hvert vise frem suksesshistorier hvor byggenæringen har utnyttet nye teknologier for å skape nye forretningsmodeller. Bygg 4.0 har også invitert andre inspirerende foredragsholderne, bl.a. fra AVO Consulting, for å forklare hvordan teknologi kan brukes for å bygge konkurransefortrinn.

Innovasjonsworkshop med Lego-metodologi

Lego Serious Play er en teknikk som forbedrer tankeprosesser, kommunikasjon og problemløsning. SINTEF har nylig utdannet og sertifisert flere Lego Serious Play-fasilitatorer, som skal lede innovasjonsworkshopen etter lunsj.

– Det finnes en rekke verktøy og metoder som egner seg for innovasjonsprosesser, men jeg ser denne metodologien som kanskje den mest spennende for å generere ideer, sier Labonnote.

Konferansen holdes 8. mai på Meet Ullevaal i Oslo.