Administrerende direktør Gorm Frimannslund i Bane NOR.Kontrakt- og markedsdirektør i Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR, Henning Scheel, forteller om økte jernbaneinvesteringer.Teknisk direktør i Infrastrukturdivisjonen, Knut Darre Christiansen i Bane NOR, fortalte om årlige investeringer på rundt 2,5 milliarder på fornyelse på jernbanen de neste årene.Prosjektleder for Bane NOR-prosjektet Trackside, Kai-Tore Rønold, fortalte under leverandørdagen om store forbedringer i vente på signalsystemene.

Slik blir Bane NORs nye prosjekter

Syv store jernbaneprosjekter har planlagt prekvalifisering frem mot 2020. Bane NOR-direktøren håper de unngår en ny Condotte-situasjon.

Administrerende direktør Gorm Frimannslund i Bane NOR forteller at jernbaneutbyggeren har lært mye siden de tok over mye av driften til Jernbaneverket i 2016.

Frimannslund møtte mandag leverandørnæringen til samferdselssektoren, og delte scenen med blant andre vegdirektør Terje Moe Gustavsen og administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland. Bane NOR-direktøren mener Nye Veier har vist vei for hvordan å bygge ut infrastruktur på en kostnadsfornuftig måte.

– Det vi spesielt har lært, er at vi må veldig tidlig inn. Den store effekten i kroner er å velge traseene riktig, velge løsninger med færre og kortere bruer, kortere tunneler og riktig linjeføring. Dette vil bety at alt vi bygger i fremtiden ikke vil være like pent og like imøtekommende til lokale krav som tidligere. Men det betyr at vi kommer til å bruke skattebetalernes penger på en mer fornuftig måte, sier han.

Dobler

Disse strekningene har planlagt prekvalifisering fra 2018 til 2020:

  • Nygårdstangen–Bergen–Fløen
  • Venjar–Eidsvoll–Langset
  • Sandbukta–Moss–Såstad
  • Drammen–Kobbervikdalen
  • Nykirke–Barkåker
  • Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
  • Kleverud–Sørli–Åkersvika

Kontrakt- og markedsdirektør i Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR, Henning Scheel, forteller at det skal bygges ut mye på norsk jernbane i årene som kommer.

– Fra 2010 til 2017 doblet jernbaneinvesteringene, og vi dobler dem nesten igjen frem mot 2023, sier han.

Skyr ilden

Bane NOR-direktøren vedgår at de også har møtt på vansker de siste årene, men har god tro på fremtiden. Problemene på Follobanen med konkursrammede Condotte har tvunget jernbaneutbyggeren til å endre praksis.

– Vi har lært mye av dette prosjektet. Vi har valgt å justere på de økonomiske kravene vi vil stille fremover. Vi må også passe på at de økonomiske kravene vi stiller ikke gjør at tilbydere som helt klart burde være med i en konkurranse blir utelukket på grunn av noen teknikaliteter, sier han.

Frimannslund skryter av underleverandørene på Follobanen, og trekker spesielt frem AF Gruppen, som han forteller har bidratt mye til at prosjektet fortsatt kan gjennomføres innenfor fristen 2021. Follobane-prosjektet vil lyse ut de tidligere Condotte-oppdragene som fire mindre kontrakter.

– Det er ikke spesifikt for å skaffe norske aktører, men det passer jo norske aktører bra. Og det er ingen ulempe, sier han.

Han ønsker ikke å havne i en ny Condotte-situasjon.

– Det er sikkert ikke siste gang vi brenner oss, men jeg håper det er siste gang vi brenner oss på en så stor kontrakt. Hvis et selskap hadde levert under akkurat de samme vilkårene som Condotte, er det tvilsomt om de ville fått oppdraget i en ny gjennomgang, sier han.