Bobby Bastviken blir administrerende direktør i det nyetablerte selskapet Atkins Norge. Arkivfoto.

Slår sammen prosjektlederselskaper - Atkins Norge får over 100 ansatte

De to norske søsterselskapene Atkins Norge AS og SNC-Lavalin Rail & Transit AS fusjoneres.

Begge virksomhetene jobber med prosjektledelse, vei- og jernbaneinfrastruktur og rullende jernbanemateriell.

Det nye selskapet har fått navnet Atkins Norge og etter fusjonen skal over 100 ansatte samlokaliseres på Lysaker.

– Vi står på terskelen til et nytt og spennende tiår, og gleder oss over å kunne samle disse fagmiljøene under samme tak. Med en sterk kombinasjon av prosjektlederkompetanse, engineering-kompetanse og spisskompetanse innenfor jernbane posisjonerer vi oss for å levere enda mer og enda bredere i årene som kommer, sier administrerende direktør Bobby Bastviken i det nyetablerte selskapet Atkins Norge i en pressemelding.

Thorbjørn Løken tar over ansvaret for forretningsenheten Rail Consultancy etter Karin Johansson.

Denne enheten vil fortsette å levere rendyrkede rådgivningstjenester innenfor jernbane og sporveier.

Project Management Consultancy vil fortsatt ledes av Olav Aarrestad, og Mona Stryken fortsetter som leder for Engineering.

Begge selskapene som slås sammen er SNC-Lavalin-selskaper. Det nye selskapet vil fortsatt være integrert i både WS Atkins og SNC-Lavalin-gruppen.