Slanker staben med inntil 2.000 ansatte

Etter et rekordtap i årets fire første måneder varsler Nortura en reduksjon i antall ansatte med mellom 1.500 og 2.000. Det blir også aktuelt å legge ned fabrikker.

Nortura gikk på et tap på nesten en kvart milliard kroner de første fire månedene i år. Årsaken til det dårlige resultatet er ifølge konsernsjef Geir Olav Opheim økte råvarepriser og en rekordrask endring i folks kjøpevaner.

- Vi har aldri sett en så rask endring i markedet som de første månedene i år. Folk kjøper billigere produkter, handler mer på tilbud og kjøper mer av kjedenes lavprisprodukter. Det går ut over produktene til merkevareselskapet Nortura og har gitt seg kraftig utslag i våre regnskaper, sier Opheim til NTB.

Konsernsjefen tror at grunnen til at folk nå først og fremst tenker pris når de kjøper mat, har å gjøre med den psykologiske effekten av finanskrisen.

- Det skjer selv om folk jo egentlig har bedre råd enn noen gang, sier han.

Færre bedrifter
Bondeeide Nortura er Norges største kjøttkonsern, og ble etablert i november 2006 etter en fusjon mellom Gilde og Prior. Selskapet har cirka 7.000 ansatte i 38 bedrifter over hele landet.

Ved alle fabrikkene var det allmøter klokken 12 onsdag, samtidig som selskapet kom med en børsmelding om det dårlige kvartalsresultatet. I alt hadde Nortura SA et negativt resultat før skatt på 244 millioner kroner i årets første fire måneder. Det er 60 millioner kroner svakere enn i samme periode i fjor.

- Situasjonen er alvorlig, og vi har satt i gang et forbedringsprosjekt som skal vare ut 2012. Det skal gjennomføres omfattende endringstiltak for å bedre lønnsomheten med 2,5 milliarder kroner. I gjennomsnitt skal kostnadene kuttes med 25-30 prosent. Det betyr færre medarbeidere, færre fabrikker og færre produkter, sier Opheim.

Opheim sier at det ikke er bestemt hvilke fabrikker som skal legges ned, eller det eksakte tallet på hvor mange ansatte staben må slankes med.

- Men det dreier seg om mellom 1.500 og 2.000 ansatte fram til utgangen av 2012, sier han.

Samarbeid
Konsernsjefen er klar på at det ikke er mulig å få til omstillingene uten oppsigelser.

- Men vi har håndtert nedskjæringer bra tidligere, og har en ambisjon om å gjøre det også denne gangen, sier han, og viser til konsernets omstillingsavtale som skal hjelpe overtallige til å få ny jobb enten i eller utenfor Nortura.

- Vi kommer til å samarbeide nært med de tillitsvalgte. Vi har satt ned en styringsgruppe for forbedringsprosjektet der de ansattes representanter er med sammen med konsernledelsen. Skal vi få til gode løsninger, er dette en jobb vi må gjøre sammen, sier konsernsjefen.

Mindre til bøndene
Det er allerede klart at all foredling ved Nortura Trondheim skal flyttes til andre anlegg. Samtidig med nedskjæringene, skal Norges største slakteri for storfe og småfe bygges i Malvik like nord for Trondheim.

- Det krever ekstraordinære investeringer og gjør at det er behov for å iverksette forbedringstiltak umiddelbart, sier Opheim.

Også bøndene blir direkte berørt av den vanskelige situasjonen Nortura nå befinner seg i. De må forberede seg på å få lavere råvarepriser for sine produkter, varsler konsernsjefen