Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Slakter Vegvesenets vintervedlikehold

Yrkestrafikkforbundet går kraftig ut mot Vegvesenets arbeid med vintervedlikehold, og mener økonomi går foran sikkerhet på vinterveiene.

Det skriver Yrkestrafikkforbundet (YTF) i enpressemelding via byrånettsiden NTB Info.

– Sikkerheten på veiene blir stadig dårligere. Vegvesenet svikter på vintervedlikehold. Vi krever preventiv strøing for å unngå glatte veier og ulykker, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy, i pressemeldingen.

– Dårlig vedlikehold på vinterstid fører til økt ulykkesrisiko. Til tross for at væromslag blir annonsert på forhånd, innkaller ofte Vegvesenet strømannskapene først etter at det har blitt glatt. Dette er en fortvilet situasjon for alle bilister, spesielt yrkessjåførene som stadig kjører på speilglatte veier. En stor andel av dem som omkommer i trafikken, forulykker på glatt vei, og da gjerne riksvei eller europavei, sier Furøy.

Kritiserer prisfokus

Furøy mener Vegvesenet har prioritert billig brøyting og salting foran trafikksikkerheten etter at disse oppgavene ble satt ut på anbud i 2003.

– I stedet for å fokusere på sikkerheten, velger Vegvesenet den entreprenøren som kan gjøre jobben billigst mulig. Når entreprenørene må gjøre jobben så til den billigste prisen, oppfordres de ikke til å gjøre noe mer enn minimumskravene, sier han i pressemeldingen.

Tilrådning fra Havarikommisjonen

Etter en møteulykke i februar 2014, ga Statens havarikommisjon for transport Vegvesenet og vedlikeholdsentreprenørene en sikkerhetstilrådning, og ba om at oppfølgingen på vinterveier intensiveres.

YTF viser også til kommisjonen i sin pressemelding, og Furøy antyder at vedlikeholdsentreprenører som får fastpris, spekulerer på å la være å strø og brøyte.

– Havarikommisjonen påpeker også at entreprenørene er så ivrige etter å få kontraktene at de påtar seg ansvaret for lengre veistrekninger enn de faktisk klarer å brøyte og strø, sier han.

Grunnet problemer på Telenor-nettet fredag, har det ikke lyktes Vegvesenet å komme med tilsvar.