Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er fornøyd med at offentlige anbud skal utformes på en måte som sikrer norsk konkurransekraft. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Slagsvold Vedum: - Sterke føringer for å sikre konkurransedyktige norske aktører i offentlige anbud

Offentlige anbud skal utformes slik at norske aktører har en reell mulighet til å vinne kontrakter, heter det i innstillingen til krisepakken som ble vedtatt i Stortinget tirsdag. Det mener Senterpartiet er godt nytt for norske aktører i bygg- og anleggsbransjen.

Tirsdag ble Høyre, Venstre, KrF, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV enige om en ny og forbedret krisepakke som skal bidra til å holde hjulene i gang i norsk næringsliv.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier pakken vil være gunstig for å sikre konkurransekraften til den norske delen av anleggsbransjen.

– Det er lagt tydelige føringer fra Stortinget til regjeringen om at offentlige anbud innenfor vei og jernbane nå skal utformes på en måte som gjør at norske aktører har en reell mulighet til å konkurrere om prosjektene, sier Trygve Slagsvold Vedum til Byggeindustrien.

Flere krav

I praksis betyr det at Stortinget ber regjeringen sørge for at kontraktsstørrelsene i prosjektene skal vurderes.

Det skal også stilles krav til:

  • kunnskap om norske forhold som klima og topografi der dette er relevant for oppdraget
  • norske lønns- og arbeidsvilkår
  • bruk av lærlinger og egne ansatte på byggeplassen

Det er lagt inn som en forutsetning at de nye kravene ikke skal medføre økte kostnader ved prosjektene.

– Det vil ta litt tid før vi ser resultatene av dette i praksis. Regjeringen sender nå ut brev til kommunene, og så vil de måtte planlegge en del av de prosjektene som etterhvert skal ut i markedet - trolig fra august og utover. Men vi mener dette vil bidra til å sparke økonomien raskt i gang igjen når denne krisen roer seg. Og så handler det naturligvis også om å holde hjulene i gang så godt vi kan under selve krisen for å holde permitteringsnivået så lavt som mulig, sier Trygve Slagsvold Vedum.

– Ser du for deg at dette vil være en langvarig politisk endring eller vil kursen justeres på nytt den dagen krisen er over?

– Jeg håper i alle fall vi får en mer bevisst tekning rundt dette i forvaltningen. Det brukes enorme pengesummer på å bygge vei, jernbane og nye bygg i Norge, og da er det også viktig å bruke den muligheten til å bygge opp norske bedrifter og norsk kompetanse samtidig. Du får mer nytte ut av pengene slik enn om du bruker tyske eller kinesiske entreprenører, som vi har sett flere eksempler på de siste årene, sier Trygve Slagsvold Vedum.

La fram representantforslag i januar

Senterpartiet la allerede i januar fram et representantforslag i Stortinget der de ba regjeringen sørge for at byggherrer som Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier og fylkeskommunene skulle legge opp til anskaffelser som prioriterer å utvikle kapasitet og kompetanse i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv.

Det er mye av det som ligger i dette representantforslaget, som Senterpartiet mener de har fått gjennomslag for i krisepakken.

– Dette har vært en langvarig diskusjon i den norske anleggsbransjen. Vi har fått stadig større prosjekter som har ført til at norske entreprenører ikke har turt å ta sjansen på å konkurrere. Det har vært uheldig for deler av den norske bransjen. Vi må bruke offentlige penger på å bygge opp norsk industri og næringsliv, det sørger vi for nå, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Han mener dagens krisepakke vil sørge for at offentlige vedlikeholdsoppdrag kan erstatte noe av det som nå faller bort i privatmarkedet.

– Vi tror  mange privatpersoner kan bli mer forsiktige med småinvesteringer hjemme, og derfor er det svært viktig at kommunene nå får minst fire milliarder kroner som skal gå til vedlikeholdsarbeid, oppussing av skoler, grøftearbeider, bredbådsutbygging, rassikring, asfaltlegging og andre småoppgaver som skaper viktig aktivitet for små og mellomstore bedrifter, sier Vedum.

Forbedrer avskrivningsordning

Stortinget har også bedt regjeringen innføre en midlertidig ordning med bedre startavskrivning for det som heter saldogruppe D (blant annet for industri) fra 20 til 30 prosent.

Dette er en midlertidig endring som Sp-lederen mener vil være gunstig for flere deler av verdikjeden i byggenæringen.

– Dersom det er bygg- og anleggsfirmaer som har mulighet til å investere i nye maskiner i disse tider, så er det tiden inne for det nå. Med disse avskrivningsreglene på plass vil det være svært gunstig å gjøre maskininvesteringer. Det vil bidra til at maskinbransjen i anleggsmarkedet også kan holde trykket oppe, sier Slagsvold Vedum.