NFF-styreleder Frode Nilsen er bekymret over utviklingen i tunnelbransjen.

- Skummel utvikling i tunnelbransjen

NFF-styreleder Frode Nilsen mener konkurransesituasjonen i det norske tunnelmarkedet er uholdbar og etterlyser økt bruk av kontraktsformer som kan gi en mer bærekraftig utvikling.

– Ved vanlige konkurranser for tunnelprosjekter er det ikke uvanlig med 10 til 12 tilbydere. I utlandet sees Norge som et drømmemarked, det handler bare om å få et oppdrag og så ordner det meste av seg selv. Stadig oppleves det som om noen «kjøper» seg en jobb for å komme i gang. Man gir en pris for å «tune» seg inn på prisnivået, for så å dumpe seg inn i neste anbudskonkurransen. Man har ved enkelte tilbudsåpninger sett at laveste pris har vært i kategorien «tenk på et tall». Dette er ikke en bærekraftig utvikling over tid, sa Frode Nilsen, da han innledet den 54. utgaven av Fjellsprengningsdagen.

En bransje på vei i grøfta?

Frode Nilsen brukte mye av sitt åpningsinnlegg til å rette søkelyset på det han mener er en meget bekymringsfull utvikling i det norske tunnelmarkedet. Han pekte på at utenlandske aktører i 2016 tar ut 18 prosent av steinvolumet i norske tunnel- og bergromprosjekter, og han mener det er all rimelig grunn til å tro at dette er siste året i uoverskuelig fremtid hvor en norsk entreprenør er største aktør i tunnelmarkedet

– Dette er en skummel utvikling som burde bekymre hele bransjen. Hva vil dette ha å si for den unike norske kompetansen på sikt? Er vi i ferd med å kjøre den norske tunnelbransjen i grøfta? spurte Nilsen.

NFF-styrelederen mener det er et stort paradoks at det er mye ledig kapasitet hos de store entreprenørene i et marked hvor aktiviteten er «all time high».

– Selv om det er mange prosjekter så er det hard konkurranse og meget pressede priser, fortsatte han.

Ikke bærekraftig

Nilsen mener norske entreprenører i de senere årene har bygget opp kapasiteten for å imøtekomme den aktivitetsøkningen politikeren i langt tid har forespeilet. Oppbyggingen av kapasitet kombinert med mange nye utenlandske aktører i det norske markedet, har ifølge Nilsen skapt en konkurransesituasjon som ikke er bærekraftig. NFF-styrelederen frykter at norske aktører kan forsvinne fra markedet og han spør seg om Norge har råd til å miste denne kompetansen.

­

Må tenke nytt

Han oppfordrer bransjen til å tenke nytt, og på vegne av NFF hilser han velkommen nye kontraktsformer som vektlegger mer enn pris.

– Prosjektene blir større og det er viktig å benytte byggherrenes, entreprenørenes og rådgivernes kompetanse for å få de mest kostnadsoptimale løsningene, vektla Nilsen i sitt innlegg.

Han trakk frem konkurransepreget dialog og to-konvolutt systemet som positive skritt i riktig retning og Nilsen oppfordrer byggherrene til å øke bruken av prekvalifisering i konkurransene.

– Jeg vil også i år trekke frem Statens vegvesen i nord som modig og forbilledlig. Det var en helt riktig avgjørelse å avvise laveste tilbyder ved kontraktstildelingen av Tjernfjelltunnelen. Å drive konvensjonell tunnel i hard rock i Norge er en helt annen vitenskap enn å drive fullprofilborede tunneler i Sør-Europa, fastslo Nilsen.


Rekruttering

Frode Nilsen kom også inn på rekruttering i sitt åpningsinnlegg under Fjellsprengningskonferansen. NFF er fornøyde med at flere byggherrer nå stiller minstekrav til antall fagarbeider og lærlinger i prosjektene sine.

– Det er særdeles viktig at byggherrene etterlever sine egne krav og setter inn sanksjoner der dette er nødvendig. Man skal ikke kunne jukse seg til kontrakter dersom man ikke oppfyller kravene. Å sikre rekruttering til bransjen er noe av det viktigste vi kan gjøre. Men vi skylder å gjøre oppmerksom på at i enkelte deler av landet er det vanskelig å få tak mange nok lærlinger. Derfor må også utdanningskapasiteten økes. Hele bransjen har et ansvar for å gjøre oss attraktiv for den yngre generasjon, sa Nilsen.

NFF-styrelederen pekte også på viktigheten av å fange opp ungdom som faller ut allerede etter ungdomsskolen fordi de ikke er teoretisk flinke.

– Tidligere var det mulig å få disse inn i anleggsbransjen hvor de har gjort glimrende jobber. Dette arbeidet er noe som bransjen burde samarbeide om og prioritere høyt.