Seksjonsleder Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen og avdelingsleder/prosjektleder Kai Vegard Østnes i Braathen Landskapsentreprenør skrev 8. november under kontrakten om bygging av gateterminal i Jonas Lies gate på Lillestrøm. Foto: Øyvind Moen/Statens vegvesen

Skrev kontrakt på bygging av gateterminal på Lillestrøm

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med Braathen Landskapsentreprenør om ombygging av fv. 120 Jonas Lies gate på Lillestrøm.

Entreprenørfirmaet vil før jul starte arbeidet med å bygge om Jonas Lies gate på strekningen Adolph Tidemands gate - Brogata til en høystandard bussholdeplass, melder vegvesen.no.

Det var totalt seks firmaer som leverte tilbudet på ombygging av fv. 120 Jonas Lies gate på strekningen Adolph Tidemands gate - Brogata. Braathen landskapsentreprenør vant med lavest pris i anbudskonkurransen.

Ny høystandard bussholdeplass

Oppdraget Braathen landskapsentreprenør har fått går ut på å bygge en høystandard bussholdeplass i fv. 120 Jonas Lies gate på strekningen Adolph Tidemands gate – Brogata. På denne strekningen skal det bli plass til tre leddbusser i hver retning. I tillegg skal Braathen landskapsentreprenør gjøre arbeider knyttet til kantstein, gatevarme i fortau, vann- og avløp, belysning samt felling og planting av trær.

Redusert fremkommelighet i byggetiden

Braathen landskapsentreprenør vil før jul starte ombyggingen av fv. 120 Jonas Lies gate. Ombyggingen skal være ferdig sommeren 2019. Fv. 120 Jonas Lies gate vil i anleggsperioden være åpen for trafikk, men trafikanter må i anleggsperioden regne med redusert fremkommelighet på strekningen.