Skolt Pukkverk: Skal rense alle masser for bedre ressursutnyttelse

Skolt Pukkverk har til hensikt å etablere et renseanlegg ved et av anleggene sine langs E6-strengen Halden-Oslo, for å kunne utnytte restressursene av sand, stein og jord i overskuddsmasse.