Fra arbeidet med den nye brua. Foto: Kjell Wold/ Statens vegvesen.

Fra arbeidet med den nye brua. Foto: Kjell Wold/ Statens vegvesen.

Skjøiten bru i Hemsedal offisielt åpnet

Onsdag 29. juni var det åpningsmarkering for nye Skjøiten bru.

– Trygge, gode veier er viktigere enn noen gang med de ulykkestallene vi ser i trafikken om dagen. Derfor er det gledelig at Skjøiten bru kan åpne før den planlagte tiden, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Nye Skjøiten bru er en 90 meter lang betongbru som skrår over elva Hemselia i nesten rett linje med veien. I prosjektet ligger det også 1,5 km utbedret vei fra Venåsbakken til avkjørsel til Lio. Brua, som ligger ved riksvei 52 i Hemsedal, var det høyest prioriterte prosjektet blant de 10 ulike prioriterte tiltakene på riksvei 52 i Nasjonal transportplan 2022-2033.

– Brua var planlagt å stå ferdig 5. juli, men på grunn av raskt og effektivt arbeid fra både Statens vegvesen og entreprenør Hæhre er den allerede klar til bruk, sier samferdselsministeren.