Skjerpet pensjonskamp i LO

LO-leder Gerd-Liv Valla må regne med hard kamp om pensjon på LO-kongressen i mai. Mange misliker at hun stiller seg bak Arbeiderpartiets politikk, skriver Aftenposten.

Lederen i LOs Stavanger-avdeling er foreløpig sistemann som uttrykker sin skepsis til Vallas dobbeltrolle som LO-leder og medlem i partiets programkomité. Det er LO-kongressen og kun LO-kongressen som skal avgjøre LOs syn på Folketrygdas fremtid. Vi kan ikke leve med forslaget fra Arbeiderpartiets programkomité, skriver Rolf Bersås i LO-Aktuelt. Både fra forbundene og distriktene kommer det kritiske røster. Fredag sa Fellesforbundets nestleder Arve Bakke til Dagens Næringsliv at det er umulig for forbundet å støtte det som ser ut til å bli Arbeiderpartiets politikk. Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor. Bakke og Bersås mener det er uakseptabelt at pensjonene i fremtiden kan bli regulert etter forventet levealder. I praksis vil forslaget føre til at man må jobbe lenger for å få en god pensjon.