Daglig leder Rune Egeland. Foto: Skjæveland Gruppen

Daglig leder Rune Egeland. Foto: Skjæveland Gruppen

Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk slås sammen

Søsterselskapene Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk fusjoneres nå sammen til ett selskap, Skjæveland Gruppen.

Sammenslåingen skal være en spissing både innenfor de ulike produktkategoriene og for innholdet i stillinger i selskapet.

– Bedriftene har i mange år allerede utnyttet synergiene av tett samarbeid. Innenfor overvannsdisponering og klimatilpassing har selskapene‚ sammen med søsterselskapet Storm Aqua, utviklet verktøy og systemløsninger på tvers av selskapene, heter det i en pressemelding.

Siden februar 2020 har Rune Egeland vært daglig leder i både Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk. Selve fusjonen skjer før årsskiftet.

– En mer spisset organisasjon vil gjøre oss enda mer rustet og rigget for vekst. Endringene gir et solid fundament for den videre industrielle utviklingen, både for å møte behov i markedet, men også for å kunne påvirke markedet i bærekraftig retning, sier Egeland i meldingen.

Det er to tradisjonsrike selskap som nå samler kreftene. Skjæveland Cementstøperi er 75 år i år og Multiblokk er 40 år.

– Jubileene skal markeres. Merkevarene Skjæveland og Multiblokk blir videreført i Skjæveland Gruppen, forklarer Egeland.

Innen produkter og løsninger for overvannsdisponering og klimatilpassing har Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk, sammen med søsterselskapet Storm Aqua, i mange år hatt et tett samarbeid. Utstillingen står på Skjæveland Gruppens test- og demonstrasjonsfelt. Foto: Skjæveland Gruppen

Innen produkter og løsninger for overvannsdisponering og klimatilpassing har Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk, sammen med søsterselskapet Storm Aqua, i mange år hatt et tett samarbeid. Utstillingen står på Skjæveland Gruppens test- og demonstrasjonsfelt. Foto: Skjæveland Gruppen

Markeds- og organisasjonsmessig spisses produktkategoriene i fire hovedkategorier; Vann og avløp, Infrastruktur, Subsea samt Mur og belegg. Det er en ansvarlig for hver av kategoriene. Overordnet skal leder Marked ha et stort ansvar knyttet til «Systemløsninger». Dette kan for eksempel være kombinasjoner av permeable dekker og ulike rør og kummer for infiltrasjonsløsninger.

– Hver for seg har alle disse produktene en funksjon. Ved å sette sammen produktene blir de et system. Basert på behovet for den enkelte utbygger, oppnås en merverdi som i flere tilfeller har åpnet for utbygging, sier Egeland.

Selskapene har allerede dannet en ny organisasjonsstruktur, og i disse dager styrkes staben. Salgsorganisasjonen blir todelt, med leder marked og leder salg.

Prosjektering og arbeidet med å bygge ny fabrikk på Sviland pågår også for fullt. Den skreddersys for optimal produksjon av neste generasjons betongprodukter.

– De nye rørene får et helt nytt design. De blir lettere, har mindre armering, er helt målnøyaktige, de krever mindre masseutskiftning m.m. Disse nye rørene og de ulike verktøyene/systemløsningene er ett av bedriftens viktige tiltak i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål, sier daglig leder Rune Egeland.

Daglig leder Rune Egeland i samtale med sjåfør Egil Tjora. Foto: Skjæveland Gruppen

Daglig leder Rune Egeland i samtale med sjåfør Egil Tjora. Foto: Skjæveland Gruppen