Skir

Anleggsleder Kaja Halvorsen (t.v.), som Peab Bjørn Byggs ansvarlige i prosjektet, og produksjonsleder betong, Ingri Kjær Hansen, forteller om et godt gjennomført prosjekt, hvor det aller meste har gått på skinner.
HalvorsenStein

HalvorsenStein

PeabBjørn

PeabBjørn

BetongogEntreprenør

BetongogEntreprenør

Welandlogo

Welandlogo

Jarologo

Jarologo

Splitkonlogo

Splitkonlogo

Stenilogo

Stenilogo

Neumann

Neumann

Nordanlogo

Nordanlogo

Det har de senere årene vært et sterkt behov for nye boliger i Tromsø, og nylig kunne Peab fullføre utbyggingen av storprosjektet Skir, med sine 180 leiligheter og seks bryggehus – hvor de fleste enhetene allerede er innflyttet.

Fakta

Sted: Tromsø

Prosjekttype: Leiligheter

Byggherre: Strandveien utvikling (Peab Eiendomsutvikling)

Størrelse: 22.500 kvadratmeter BTA

Totalentreprenør: Peab Bjørn Bygg

Kontraktsum: Cirka 510 millioner kroner inkl. mva.

Arkitekt: Stein Halvorsen arkitekter

Landskapsarkitekt: Lo:Le Landskap

Rådgivere: RIB, RIV, RIVA: Sweco l RIA, RIBfy: Rambøll l RIBR: Firefly

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Peab Anlegg l Elektro: Bravida l Rørlegger: Reidar Skagseth l Ventilasjon: GK Inneklima l Maler: Bogstrand l Parkett: Norgesgulv l Kjøkken: Nova interiør l Badekabiner: Part l Taktekker: Tromsø Takmontering l Glassrekkverk: Tromsø stålindustri l Heis: Heis 1 l Låsesystemer: Låsesmeden Tromsø l Branntetting: Firesafe l Fasader: Steni og Woodify l Vinduer: NorDan l Hulldekker: Jaro l Conform-elementer: Betong & Entreprenør l Dører: Swedoor l Røykluker: Jet Bramo l Systemforskaling: Peri l Betong: Swerock l Armering: Celsa l Byggevarer: Neumann l Trapper og rekkverk: Weland l Konstruktivt stål: Peikko, Furstål, Norsk stål l Stag balkonger: Pretec l Massivtre balkonger: Splitkon l Stillaser: Renta l Deponi: Perpetuum

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Boligprosjektet Skir er et av de større nyboligprosjektene som er fullført i Tromsø, og består av en stor enhet, hvor de 180 leilighetene er fordelt på tolv etasjer. Leilighetene varierer fra 35 til 175 kvadratmeter i størrelse, og har en pris som spenner fra rundt tre millioner kroner for de minste enhetene til rundt 14 millioner kroner for de dyreste fireroms-leilighetene.

Utbyggingen er et Peab-prosjekt fra a til å. Byggherre er Peab Eiendomsutvikling gjennom selskapet Strandveien utvikling, med Peab Bjørn Bygg som total-
entreprenør. I tillegg gjennomførte Peab Anlegg grunnarbeidene i en egen entreprise i forkant av at de bygningsmessige arbeidene kunne starte, samt at de skal fullføre utomhusarbeidene utover våren. Prosjektet er lokalisert sentralt i byen, og tomten består av nylaget land gjennom en enorm steinfylling ute i Tromsøsundet. Leilighetene i bygget har utsikt mot fjellene i sør og i øst.

Prosjektet er tegnet av Stein Halvorsen Arkitekter.

Fem innganger

Første etasje består av et parkeringsanlegg, hvor parkeringsplass kan kjøpes mot et tillegg, boder og tekniske rom, mens de øvrige etasjene alle består av leiligheter i ulike størrelser. Prosjektet er formelt bygget ut som to byggetrinn, selv om hele utbyggingen består av en blokk. Totalt har bygget fem separate innganger som alle har hver sin heis- og trappesjakt med tilgang til leilighetene.

Alle leilighetene har balkonger eller terrasser på bakkenivå, mens de største enhetene også har to eller tre egne balkonger. Noen av leilighetene har også en egen hybelleilighet som kan leies ut, med egen inngang. Prosjektet har også egen sykkel- og kajakkparkering, pluss et eget smørerom.

Utbyggingen omfatter i tillegg seks bryggehus eller rekkehus som ligger i forkant av blokken, med utsikt rett mot Tromsøysundet. Bryggehusene er på to etasjer, med tre soverom, to bad, eget vaskerom og åpen stue-kjøkkenløsning. Fra garasjeanlegget kan man gå tørrskodd inn i boligen via egen inngang i boligens første etasje.

Skir har fått adressen «Juldagan», og navnet stammer fra et skip som grunnstøtte på skjæret der Skir ligger i dag, ved juletider for mange år siden.

Etterlengtet

At prosjektet har vært etterlengtet i Nord-Norges hovedstad bekreftes av salgstallene. Av de totalt 180 leilighetene er det nå kun et fåtall som ikke er solgt.

I forkant av blokken skal det i løpet av våren fullføres en større utbygging av en takhage på toppen av parkeringsanlegget. Her vil det komme store grøntarealer og et parkområde med både busker og trær, oppholdsområder samt lekeapparater. Denne parken ligger like i nærheten av en offentlig tilgjengelig promenade som går rundt prosjektet.

I den sørlige enden av Skir skal det i tillegg utvikles arealer for næring med utadvendte aktiviteter.

God prosess

Anleggsleder Kaja Halvorsen, som Peab Bjørn Byggs ansvarlige i prosjektet, og produksjonsleder betong, Ingri Kjær Hansen, forteller om et godt gjennomført prosjekt, hvor det aller meste har gått på skinner.

– Det har vært et meget godt prosjekt. Det ble gjennomført et stort stykke arbeid i forkant av byggestart mellom byggherre og entreprenør. Vi brukte rundt ett år på å kna prosjektet og planlegge for utbyggingen. Dette skjede blant annet mens det omfattende grunnarbeidet pågikk, sier Halvorsen. Selve byggearbeidet på den ferdige tomten tok til i 2019, og rundt tre år senere, i januar 2022, ble det andre og siste byggetrinnet overlevert.

– Første byggetrinn ble overlevert i juni i fjor, legger Hansen til.

Grunnplaten er støpt, og vegger i første etasjer består av plasstøpt betong, med hulldekker som etasjeskiller. Foruten heis- og trappesjakter som også er plasstøpt, er råbygget fra andre etasje og oppover i hovedsak reist med conform-dekker.

– Yttervegger er plassbygd, og fasaden består for det meste av Steni-planter, mens det på nordveggen er benyttet varmebehandler trepanel, sier Halvorsen. Taket er tekket med membran.

Når det gjelder balkongene er det her benyttet en noe uvanlig løsning, som er vaierbasert.

– Innfestningene av balkongene henger i stag fra taket. Dette er ikke noe jeg har vært borti før, og det har heller ikke vært gjort ved tidligere prosjekter i regi av Bjørn Bygg. Men det var en løsning som fungerte godt. Selve balkongene er bygget av massivtre, legger Hansen til.

Både Halvorsen og Hansen peker på at leilighetene har en generell høy standard.

– Det omfatter blant annet nedfelte konvektorer i gulv, enstavs parkett, helsparklede overflater og listefri himling, sier Hansen. Det har også vært rikelig med tilvalgsmuligheter, noe mange også har valgt å benytte seg av.

– Spesielt er det mange som har oppgradert kjøkkenløsningene, som er levert av Nova Interiør, sier Hansen.

Peab Bjørn Bygg har i stor grad benyttet egne arbeidere på byggeplassen, både til betong- og tømrerarbeidene, samt en god del innredningsarbeider.

– Vi har leid inn noen underentreprenører, blant annet på deler av gipsarbeidet, men har gjennomført det meste i egenregi. På de tekniske entreprisene har vi benyttet Reidar Skagseth på rør, Bravida Norge på elektro, og GK Inneklima på ventilasjon, forteller Halvorsen.

Det var rundt 100 personer på byggeplassen på det meste, der rundt 60 av disse var egne ansatte. I tillegg har de hatt rundt 5-6 personer i byggeledelsen for å styre prosjektet. Selv om byggeplassen kun ligger et steinkast unna hovedkontoret til selskapet, har de hatt egen brakkerigg på byggeplassen.

– Vi må ha mest mulig nærhet til selve byggingen, mener Halvorsen.

Åpen dialog

Halvorsen og Hansen forteller om et godt samarbeid på byggeplassen, og at prosjektet ble gjennomført som planlagt.

Det har væt en tett, god og åpen dialog med byggherren. Samtidig har det vært en god miks av folk med ulike erfaring i prosjektet som har fått prosessen til å fungere veldig fint. Koronapandemien ga noen utfordringer, og byggeplassen har tidvis vært usatt for mye vind, men vi kom i mål på en god måte og i henhold til tid. Leveransene av ulike produkter har gått bra, og vi har ikke hatt nevneverdige utfordringer med byggematerialer, forteller Halvorsen.