Skifabrikken

SelvaagBolig

SelvaagBolig

Hersleth

Hersleth

Progulv

Progulv

Lindhaugen

Lindhaugen

Franke

Franke

Fjeldheim

Fjeldheim

Byggogmal

Byggogmal

VikenPro

VikenPro

ØstfoldRør

ØstfoldRør

Geofundamentering

Geofundamentering

MaxboProff

MaxboProff

Hersleth Entreprenør AS har allerede overlevert to av fire boligblokker i Solberg Øst, som ligger i Ås kommune, men kun et par kilometer fra Ski sentrum. Byggherre Selvaag Bolig ASA har planer om ytterliggere to blokker, slik at hele prosjektet vil inneholde totalt 246 leiligheter.

Fakta

Sted: Ås

Prosjekttype: Blokkbebyggelse

Byggherre: Selvaag Bolig

Bruttoareal.: 10.641 kvadratmeter

Totalentreprenør: Hersleth Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 178 millioner kroner

Arkitekt: HBA Arkitekter

LARK: Asplan Viak

Rådgivere: HMS-koordinator: Sikkerhetsledelse l RIB, RIByFy: Multiconsult l RIG: Geovita l RIBR: Norconsult l RIAKU: Brekke og Strand Akustikk l RIV: Lars Myhre Østfold l RIE og utførende: Installatøren

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Solli & Hoff Oppmåling l Grunn- og utomhusarbeider: Lindhaugen l Ferdigbetong: Unicon l Plattendekker: Thomas Betong l Heis: Otis l Rørlegger: Østfold Rør l Ventilasjon: Randem & Hübert l Taktekking: Tecta Tak l Parkett: ParkettPartner l Byggevarer: Maxbo Proff l Blåseisolering: MK Boligservice l Brønnboring og peling: Geo Fundamentering & Bergboring l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Maler og mur- og flisarbeider: Bygg og Mal l Kjøkken og garderobe: XL-Bygg l Branntetting: Firesafe l Rekkverk: Viken Pro l Lås og beslag: Certego l Systemhimlinger: System 1 l Gulvbelegg: ATG l Glassrekkverk: Profilco l Badekabiner: Probad l Tårnkranfører: Kranfører l Leie av tårnkran: Altikran l Avfallshåndtering: Ragn-Sells l Tømrer: HSN Bygg l Murer: Fjeldheim & Knudsen l Gulvavretting: Progulv l Betongelementer: UBAB l Energimerking: Bygg Control

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien.

Hagen Johansen – hjulmaker av yrke – bygde på starten av 1920-tallet en skifabrikk på tomta. Den ble etter hvert en av landets største, med opptil 50 ansatte i høysesongen. Etter en brann i 1957 kom produksjonen dessverre aldri i gang igjen. Men nå er området igjen fullt av liv.

– Vi kjøpte tomta i 2017, forteller prosjektsjef Arnstein Sandnes i Selvaag Bolig. – Den var ferdig regulert, slik at vi kunne gå rett på rammesøknad. Av de 88 leilighetene i hus A og B som er overlevert nå, er det kun to igjen, der den ene av dem er en visningsleilighet, sier Sandnes om interessen i markedet.

– De seks blokkene har vi valgt å dele i tre byggetrinn. Vi ønsker alltid å ha en kontinuerlig drift, men må ha en effektiv avropsstrategi i prosjektet, dersom det ikke skulle være stor nok interesse i markedet, forklarer Sandnes.

Ønsket lokale entreprenører

Hele prosjektet på 246 leiligheter ble vurdert først lagt ut som én totalentreprise. – Men vi så at vi ville få utfordringer med å få med oss de mindre, lokale entreprenørene. Vi ønsker å benytte entreprenører i det området vi har prosjekter i; de kan være vel så «sultne» som de store selskapene. Derfor valgte vi å dele opp Skifabrikken i flere trinn, sier han.

– Vi bygger i snitt 100 leiligheter i året, både i egen regi og for andre oppdragsgivere. Da har vi etter hvert fått god erfaring med hva som er gode og dårlige løsninger. Ofte setter vi oss ned med byggherre og knar prosjektet til vi har funnet mer hensiktsmessige detaljer og løsninger. Skifabrikken var i stor grad tegnet da vi kom inn i bildet. Det lå mer i hvordan vi løste det byggetekniske, før det ble låst i en totalentreprise, sier administrerende direktør Reinert Hersleth i Hersleth Entreprenør.

Selvaag Bolig har hatt med seg HBA Arkitekter og Asplan Viak, henholdsvis som arkitekt og landskapsarkitekt, på utformingen.

– Vårt mål er å skape prosjekter som henvender seg til et bredt segment. Gode bomiljøer skapes ved at en får inn mennesker i ulike faser av livet slik at man på tvers av generasjoner kan skape samhold. Enhetene varierer fra ett- til fireroms leiligheter. Vi valgte å legge ekstra ressurser på den grønne hagesiden. Vi kaller det en grønn oase, der det er parsellhager, sittebenker, lekeplasser og bocciabaner, forklarer Sandnes.

Alle faser på en gang

– Det er en stor byggeplass med flere prosesser løpende samtidig, noe som er vesentlig mer krevende enn med ett tilvarende stort prosjekt. Ikke minst for personellet på byggeplassen som skal organisere alle prosessene, understreker Hersleth.

– Det uvanlige med dette prosjektet er å skulle håndtere tre byggetrinn i forskjellige faser i tre kontrakter. Vi har hatt ferdigstillelse/komplettering, oppstart tømring og muring, prosjektering, utgraving, oppstart betongarbeider og kundeovertakelser – samtidig. Ja, det har vært mye å håndtere, bekrefter prosjektleder i Hersleth Entreprenør, Ståle André Wiig.

Skifabrikken er en del av utbyggingsområdet Solberg øst, der flere utbyggere etter hvert skal få på plass cirka 900 boliger. Ny infrastruktur er på plass. For Skifabrikkens del ble det anlagt en midlertidig innkjørsel til anleggsområdet fra Søndre Tverrvei (RV 154).

Trinn 1, som nå er overlevert, består av hus A og B på til sammen cirka 10.200 kvadratmeter, og inneholder 88 leiligheter. Under alle trinnene ligger en stor p-kjeller med to innkjøringer. P-kjelleren har foruten sykkelverksted og smørebod, også vaskeplass for bil med høytrykkspyler og støvsuger.

Hus A i nordvest er på fem etasjer, men trapper ned til tre, og har takterrasser på toppen og i gavlene. Hus B er på fire med en inntrukket femte etasje. Hus C, som utgjør trinn 2 og Hus D i trinn 3, er så godt som identiske med Hus B.

Oppstarten på tomta var i januar 2020. – En del bløte masser krevde stålkjernepeling, mens det under hus C måtte kalkstabiliseres før vi la på et lag med magerbetong. Bærekonstruksjonene er betong, stål, skallvegger og plattendekker. Husene har teglkledninger og balkonger med glassrekkverk, sier Wiig. Leilighetene klargjøres for tilkobling til fjernvarme, inntil videre sørger elkjeler for oppvarmingsbehovet.

Koronautfordring

For Hersleth Entreprenør – på lik linje med andre i byggenæringen – har pandemien vært krevende, både når det gjelder fremdrift, bemanning og materialanskaffelser.

– Mange av de ansatte på håndverkersiden er utenlandske. Da landet stengte ned, kunne mange ikke komme inn i landet igjen etter å ha vært på besøk hos familiene hjemme. Det er i hovedsak tømrere vi manglet, men alle fag har slitt. Der har vi alliert oss med hele sju tømmerbedrifter for å kunne klare overleveringsfristene, sier Wiig.

– Manglende materialer var et uromoment, vi satt ofte med hjerte i halsen, sier Wiig og forteller om mankoen som oppsto i sommerferien når det gjaldt MøreRoyal. – Det begynte å bli knapt med tid, hus A skulle leveres i august / september. Vi ringte landet rundt og dro egenhendig ned til et utsalg på Hvaler og fikk med oss et parti der på torsdag. Alt ble montert i løpet av helgen og var på plass da befaringen begynte på tirsdag, forteller Wiig.

Prognosesenterets KTI-undersøkelser (måling av kundetilfredshet) for hus A i Skifabrikken ga gode resultater.

– Med en svarprosent på over 65, ga kjøperne en skår på 83 av 100 poeng. Den tilbakemeldingen er vi godt fornøyde med, siden bransjesnittet er på 73 prosent, sier Sandnes.

– Vi er også fornøyde med hvordan HBA Arkitekter løste utformingen av byggene og fargevalgene. For Skifabrikkens del kom vi greit ut av koronasituasjonen, her gjorde Hersleth Entreprenør med sine ue-er en bra jobb slik at pandemien ikke ga oss de helt store følgene, avslutter Sandnes.

Hus C overleveres i oktober 2022, og hus D i desember 2022.