Ski turnhall

I Idrettsparken i Ski har Betonmast Østfold spilt seg gode sammen med Nordre Follo kommune og satt opp en ny turnhall.

Fakta

Sted: Ski

Prosjekttype: Turnhall

BTA: 2.500 kvadratmeter

Byggherre: Nordre Follo kommune

Entreprenør: Betonmast Østfold

Kontraktssum uten merverdiavgift: 75 millioner kroner

Arkitekt: Planforum Arkitekter

LARK: Østre Linje

Rådgivere: RIB: Bright l RIV: Planteknikk l RIVA: Ingeniørfirmaet Svendsen & Co l RIE: Structor l RIBr: Roar Jørgensen l RIG: Geoconsult l Oppmåling: Solli Hoff l RIAku: Brekke & Strand Akustikk l RIBFY: Multiconsult l RIM: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: BA Anlegg l Ventilasjon: Klima Øst l Elektro: Storm Elektro Moss l Rørlegger: Rørcompaniet l Automasjon: Johnson Controls Norway l Betongarbeider: Solid Entreprenør l Heis: TKS Heis l Montering prefab, stål, trapper og rekkverk: Hansen Sveis & Montering l Turnutstyr og sportsgulv: IFACT Idrettsanlegg l Sandwich-elementer: Borg Bygg l Taktekking: Icopal l Innvendige og utvendige glass og dører, baldakin og speil: Moss glass og fasade l Solskjerming: Solskjermingsgruppen Østfold l Branntetting: Firesafe l Hulltaking: Askim Betongsaging l Lås og beslag: Securion l Maling, gulvbelegg, sparkling , flisarbeider og murarbeider: Smådahl l Innervegger og tribune: Foss Bygg l Systemhimling og foldevegg: Modulvegger Østfold l Garderober, knagger og tekjøkken: Sørlie Prosjektinnredninger l Innerdører av tre og ståldører: Daloc l Blikkenslager: Jensen Blikk l Utomhusarbeider: Øst-Riv l Lyd og AV: Fotophone

Etter at det som den gang var Ski kommune ikke klarte å lande en ny turnhall i Idrettsparken som en totalentreprise, valgte de å gå ut med en samspillskontrakt. Den vant Betonmast Østfold, som tidligere har bygget mye for kommunen. Resultatet er en ny turnhall på en trang tomt mellom Skihallen, Ski stadion og Ski videregående skole.

Samspill

Samarbeidet har vært så godt at den 2.500 kvadratmeter store hallen ser ut til å komme inn under målprisen og til avtalt tid, på tross av flere koronautfordringer.

– Ski kommune, eller nå Nordre Follo, er egentlig veldig egnet til samspillsentrepriser. Det er en kommune som er veldig på. De tør å si og mene noe, forteller prosjektleder Lasse Delås i Betonmast Østfold til Byggeindustrien, og trekker frem et eksempel på gode løsninger man har samarbeidet om.

– Overflaten på tribunen er et eksempel på det. Hva skal vi ha, skal vi ha belegg eller treverk? Hva er best å vaske? De er veldig lette å få i tale. Vi endte på belegg, og valgt treverk i front på grunn av akustikken. Det fine med denne kontraktsformen er at vi kan gjøre noen vurderinger underveis i samspill, legger han til.

Tett dialog med brukerne

Som nevnt kom ikke kommunen i mål med den første konkurransen man lyste ut, men Betonmast mener de har overlevert et vel så bra anlegg. Mye takket være tidliginvolvering av brukerne, flere lokale turngrupper.

– Da vi fikk kontrakten gikk vi i gang med brukermøter for å finne ut hva de egentlig var ute etter. Så ble opprinnelige prosjekt slanket økonomisk uten at det egentlig har blitt slanket så veldig mye på funksjon. Det var opprinnelige en kjeller her hvor det skulle være et motorikk- og aktivitetsrom. Det kuttet vi ut, og bygget noe oppe. Prosjektet har blitt krympet i forhold til antall sitteplasser det opprinnelig var tenkt med, og så har det blitt krympet litt arealmessig uten å krympe selve hallflaten. Det har blitt litt mindre lager. De tre turngruppene som skulle inn her ville egentlig ha hvert sitt lager, men vi har gjort et stunt ved å bygge lager bak tribunen. Så lagermessig er vi nesten der, sier Delås fornøyd.

Det er første gang Betonmast bygger en turnhall, og ingen av de i entreprenørens prosjektgruppe er selv turnere. Derimot har de besøkt både Olympiatoppen, Leirskallen turnhall og Oslo turnhall. Delås og kollegaene Jørgen Dahl og Christopher Lennartsson er enige i at Leirskallen nok er det som ligger nærmest Ski, men heller ikke de to prosjektene er like.

– Befaringen til de andre hallene er blant annet årsaken til at vi bare ville impregnere betongveggene inne i hallen, og ikke male dem. Vi så at det ble veldig mange hvite krittmerker fra turnerne som tok på veggene i den andre hallen. Vi så at i de hallene var det mange hvite merker særlig der de startet å springe. Der står ungene i kø, og utstyr settes opp til vegger. Vi har hatt fokus bygge en hall som skal holde, forteller de. Ellers har man jobbet mye med lys inne i selve turnhallen. Få andre enn turnere er klar over at for sterkt taklys kan blende, og forstyrre, en turner som er midt i en salto. Slike tilbakemeldinger fra brukerne har vært gull verdt med tanke på den manglende turnbakgrunnen til entreprenøren.

– Det fryktet vi jo litt, siden det er ting du ikke kan. Men der har turngruppene vært veldig delaktig i brukermøtene. Det er hev- og senkgroper i forskjellige høyder over alt her. Det er ikke flatt gulv, men nedsenk i forskjellige høyder og hydraulikk opp og ned. Det er ikke noen forskjell fra en heisgruve, bare at det er større. Vi har vært veldig spent på om vi har bommet på noe i prosjekteringen. Har vi virkelig skjønt turnutstyret som danskene skulle levere, men det har fungert knirkefritt, understreker Delås.

Korona

Selve byggingen av Ski turnhall startet i oktober 2019, og koronapandemien skulle vise seg å bli en av de største utfordringene i prosjektet.

For det første kom de som skulle montere turnutstyret fra Danmark.

– Vi fikk montørene hit tidlig i høst i den fasen vi trodde vi hadde kontroll på. Det var sjekk på grensen, de måtte ta to prøver. Vi måtte sperre av hele området her, de fikk egne toaletter og eget spisested. Så de var helt isolert fra de andre. Vi sperret av hele hallen, mens de jobbet i gruvene og brukte egen inngang, sier Dahl.

- Det var en liten arbeidsutfordring, men koronautfordringen vår har vært sandwich-elementene, som var to måneder forsinket. For å se hvor komplekst det har blitt, så var det ikke elementene som var forsinket, men pigmentene som var en spesialfarge som kom fra Belgia. Det var der problemene lå, det var rett og slett fargen, forteller Delås.

Tak før vegger

Nærheten til Ski videregående skole har gjort at man har hatt et stort fokus på HMS. Dette har også ført til at man har foretatt mange små sprengninger på tomta. Tett dialog med skolen har det vært igjennom hele prosessen. Når entreprenøren har holdt på med sprengningsarbeider, så har elvene gått ut av klasserommene og på gangen, og så inn igjen når de har vært ferdige.

- Grunnarbeid tok lenger tid enn vi trodde på grunn av mer sprenging. Og da vi begynte å grave, så dukket fjellet opp igjen. Vi måtte tilbake å sprenge igjen, sier Delås.

- Vi hadde kontroll på gravearbeidene, og kunne begynne å støpe. Betong og stålet gikk greit, så kom smellen med sandwich. Da fikk vi gjort om hele planen med støping av gulvet. Vi måtte legge på takplatene og støpe gulvet selv om vi ikke hadde fått opp veggene, og det fikk vi til. Utfordringen har vært tørk, siden vi ikke hadde vegger var det ikke lett å få opp temperaturen. Vi måtte blåse gulvet, smøre på en membran, legger han til.

- Det spesielle med fremdriften var at vi hadde ferdigtekket tak før vi hadde vegger på bygget, for å kunne begynne på de tekniske installasjonene og innevegger, skyter Dahl inn.

I tillegg utsatte entreprenøren leveringen av turnutstyret, slik at de kunne bli helt ferdig i hallen, slik at montørene kunne få flaten for seg selv.

– Det var egentlig ikke planen, men i ettertid ser vi at det var veldig lurt. Det kom 20 vogntog med utstyr, og et vanvittig volum. Dersom vi ikke hadde vært ferdige så måtte vi ha hatt en like stor flate som hallen til lagring, sier Dahl.

Sluttresultatet står i stil med samarbeidet. På en tomt det ikke var like lett å se for seg en hall, har turnhallen kommet opp. Selve hallflaten er på 1.500 meter, med utallige heve- og senkematter og skumgummigraver. Gruvene er fra 1,20 meter til 1,80 meter, mens det er ni meter fritt under taket. I tillegg kommer motorikkrom, klubbrom og flere moderne garderobeanlegg i hallens andre etasje. Utomhusområdet er ikke stort, men forseggjort med solide materialer som utstrakt bruk av granitt. I tillegg holder hallen passivhusstandard, og selve byggeplassen har vært fossilfri.


Flere prosjekter