Skeptiker optimistisk til nye Kollen

Hoppentusiast og skuespiller Peter Lindbæk var sterk motstander av å rive gamle Bislett. Å rive Holmenkollbakken mener han er helt greit.

Jeg har ikke noe imot riving når vi får noe nytt og bedre isteden, sier Peter Lindbæk til NTB. Sammen med Per-Ståle Lønning står han i spissen for Hoppfaglig kulturgruppe som ønsker å være premissleverandør i norsk hoppsport, i år særlig på anleggssiden. Gruppen er sterkt kritisk til planene om å bygge ny skiflygingsbakke i Rødkleiva. Den har også sterke meninger om planene for den nye Kollenbakken, som skal erstatte verdens mest kjente hoppbakke, men slett ikke den beste. Vi synes det er viktig å få en flatere og mer krevende profil i nye Kollen, mer i retning den utforming storbakken på Lillehammer har i dag, sier Lindbæk. Gruppen er imidlertid kritisk til at det ikke ligger an til bygging av flere mindre hoppbakker i Midtstuen-området. Vikersund hoppsenter har seks bakker ved siden av skiflygingsbakken, og har et hoppmiljø som lever. Med bare én normalbakke i Holmenkollen faller noe av grunnlaget for rekruttering og hoppmiljø bort, frykter Lindbæk.