Skeiegrenda Panorama

Skeiegrenda Panorama

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg

Totalkostnad eks mva:
65 millioner kroner

Bruttoareal: 4.200 kvm

Byggherre: NCC Bolig

Totalentreprenør:
Åsane Byggmesterforretning

Arkitekt: to-ark

Rådgivere: RIB grunn og betong: H2 Byggeteknikk - RIB innv: Morten Sandvik - RIV utv: Siv.ing. Arne Haugen - RIV innv: Miljøconsult - RIE: Kjell Hansen - RIBr: Conradi - Fjernvarme: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Grunn og betong: Åmodt - Rekkverk: Fana glass - Maler: Maler1 - Parkett: Bo Andren - Mur og flis: Bru & Wiese Hansen - Rørlegger: BjørgvinVVS - Elektro: Kjell Hansen - Ventilasjon: FBT ventilasjon - Kjøkken: HTH Kjøkkenforum - Heis: Scanheis - Garasjeport: Carbo - Vinduer: NorDan

På Råvarden i Fana har Åsane Byggmesterforretning AS ført opp Skeiegrenda Panorama.

Nå er tredje byggetrinn under fullføring. Det omfatter 12 bygg med 41 boenheter, fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger.

Panoramautsikt
Utbyggingen har et samlet areal på 4.200 kvadratmeter og har en totalkostnad på 65 millioner kroner. Tiltakshaver er NCC Bolig AS. Byggene er tegnet av to-ark AS og ført opp i totalentreprise. Byggestart var høsten 2009.

Prosjektleder Frode Askvik i Åsane Byggmesterforretning forteller at boenhetene varierer fra 66 til 140,6 kvadratmeter. Standarden er god. Boenhetene har meget god utsikt over Fana og solforhold. Alle enhetene har

balkonger eller terrasser. Delerav feltet har universell utforming. Alle enhetene har biloppstillingsplasser i et to etasjers parkeringsanlegg som ligger under et av leilighetsbyggene i feltet.

Byggene ligger til dels rundt pent opparbeidede utområder med stier, lekeplasser, beplantning og belysning. Området er barnevennlig.

Tre, stål og betong
Tomten på Råvarden har fjellgrunn og skråner nedover mot nordvest. 18.000 kubikkmeter faste masser er sprengt bort.

Byggene har bærende konstruksjon i betong, stål og bindingsverk. I to av byggene er det brukt lecaplank som etasjeskillere. Takene er flate og har isolerte (mineralull) og tekkede q-dekker. Fasadene har liggende grå og stående brun kledning. Innvendig er det parkett på gulvene og flislagte bad. Det ble praktisert rent bygg under oppføringen. Askvik sier at for å unngå fukt i konstruksjonen ble taket montert tidlig i byggeprosessen.

– Vi brukte også rotoravfuktere og sjekket byggene med fuktmålere.

Boligene varmes opp med radiatorer, samt gulvvarme på bad og mot grunn. Varmtvannet kommer fra BKKs fjernvarmeanlegg i Rådalen. Det er 25 cm isolasjon i takene, 15 i vegger og 20 mot grunn. Vinduene har en U-verdi på 1,2. brannsikring er ivaretatt med seksjonering, mineralull på takene og etasjeskillere i lecaplank eller betong.

Endret marked

Frode Askvik sier at de største utfordringene i prosjektet var utviklingen i markedet på grunn av finanskrisen og den tøffe vinteren i fjor.

– Da finanskrisen kom måtte prosjektet endres på kort tid, men det gikk bra. Vi unngikk at vinterkulden fikk konsekvenser for fremdriften. Da aktiviteten var på topp var 70 personer i arbeid på byggeplassen. Byggingen skjedde uten fraværsskader. Vi har hatt et meget godt samarbeid med byggherren i dette prosjektet.

Vi tar med oss nyttig erfaring fra Skeiegrenda Panorama i å kunne tilpasse oss markeder i endring.

Arkitekt Gunnar Petersen i to-ark sier at det var en utfordring å tegne fem-seks forskjellige bygningskropper med fasadelikhet.

– Det var også utfordrende å endre prosjektet da markedet endret seg.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter