Skavanger skole

Første rad fra venstre: Prosjektleder Øystein Wallin i Skanska og teknisk prosjektleder Thomas Andre Johnsen i Skanska. Andre rad fra venstre: Ingeniør nybygg Trygve Rhodén i KKE (f.v.), innleid prosjektleder Roger Svendsen fra Prodecon AS, prosjekteier Kjetil Skilleberg i KKE, prosjektkonsulent Sven Arild Lia i KKE.
Skanskalogo

Skanskalogo

Sørarkitekter

Sørarkitekter

Fremstlogo

Fremstlogo

WillArentz

WillArentz

GST

GST

Splitkonlogo

Splitkonlogo

StordalenEntreprenør

StordalenEntreprenør

ForendeMontører

ForendeMontører

Rune
Optimeralogo

Optimeralogo

Nye Skavanger skole i Kongsberg åpnet 11. oktober dørene for 275 spente elever fra første til sjuende trinn og 57 ansatte.

Fakta

Sted: Kongsberg

Prosjekttype: Skolebygg

Byggherre: Kongsberg kommunale eiendom

Prosjektledelse: Prodecon

Totalentreprenør: Skanska

Kontraktsum eks. mva: 112 millioner kroner

Bruttoareal: cirka 3.700 kvadratmeter

Arkitekt, landskapsarkitekt og interiørarkitekt: Sør Arkitekter

Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIB massivtre: Ny Struktur l RIG, RIBfy: Skanska Teknikk l RIBr: AFRY Norge l RIA: Norconsult l RIVA: Asplan Viak l RIV: Sweco l RIE: Fremst

Underentreprenører: Elektro: Forende Montører l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Rørlegger. Dpend VVS l Heis: Otis l Oppmåling: Geoingeniørene l Grunnarbeider: Stordalen Entreprenør l Betongarbeider: Flaget l Massivtre: Splitkon l Radontekking: Radonmannen l Gulvsparkling: Gulventreprenøren l Tømrerarbeider: GST Byggmontering l Innredninger: Idema l Aluminiumsdører og -vinduer: Umbra l Tre- og ståldører: Daloc l Lås og beslag: Låssenteret l Taktekking, røykluker: Byggpartner l Blikkenslager: Teleblikk l Trapper og rekkverk: Vestfold Bygg og Rekkverk l Solskjerming: Vental l Malerarbeider: Malermester Buer l Gulvbelegg: Intep l Himlinger: Modulvegger l Branntetting: Albanor l Rivearbeider: Øst-Riv l Anleggsgartner: Håkonsen & Sukke l Energibrønner: Sør-Norsk Brønnboring l Solceller: Solcellespesialisten l Byggevarer: Optimera

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Skavanger skole er en fleksibel 1,5-parallell grunnskole på cirka 3.700 kvadratmeter, fordelt på to etasjer. Bygget har to fløyer knyttet sammen av et åpent amfi, som beskrives som skolens hjerte.

– I den ene fløyene er det klasserom i begge etasjene. Første til tredje klasse er i første etasje og fjerde til sjuende klasse er i andre etasje. Det er også SFO, grupperom og noen mindre amfier der, sier prosjektleder Øystein Wallin i Skanska.

De er totalentreprenør i prosjektet, mens Kongsberg kommunale eiendom (KKE) er byggherre.

– I den andre fløyen er det undervisningsrom for spesialfagene i første etasje, blant annet mat, musikk, helse og sløyd. I andre etasje er det personalrom, lærerarbeidsrom og kontorer for skolens ansatte, fortsetter Wallin.

Store utendørsarealer

Nybygget er på nabotomten til eksisterende Skavanger skole. Når elevene flytter til den nye skolen, begynner rivningen av den gamle. Rivearbeidene skal være ferdige i juni neste år.

– Bakgrunnen for prosjektet var at den gamle skolen var for liten. Vi så en klar tilvekst av elever og det var også behov for mer moderne lokaler. Nå ble den nye skolen overlevert 8. oktober, og vi er veldig fornøyde med resultatet. Som en del av prosjektet har også den eksisterende gymsalen blitt pusset opp og oppgradert. Den har fått samme uttrykk som den nye skolen, sier Roger Svendsen fra Prodecon AS, som er innleid prosjektleder for KKE.

Byggeprosjektet består også av store utendørsaarealer på cirka 20.000 kvadratmeter.

– Det er lekeplasser tilpasset barna på alle trinn, med alt fra klatrestativer, bålplass i skogkanten og en stor kunstgressbane, sier Wallin.

Det er Sør Arkitekter som er arkitekt, og firmaet har også ansvar for interiør og fargevalg. Det er gjennomgående mye synlig massivtre i bygget, og på enkelte vegger er det malt rolige, duse farger. Samtidig sørger massivtreet og store vinder for et lyst innemiljø.

Plusshus

Den nye skolen er sertifisert BREEAM Good og er bygd som et plusshus. Det innebærer at bygget i løpet av sin levetid produserer mer elektrisitet enn det bruker selv.

Skolen er bygd opp av massivtre-elementer, som er hentet fra Splitkon-fabrikken i nabokommunen Modum. Varmen i bygget kommer fra varmepumper som henter energi fra energibrønner i berget. Bygget får også strøm fra et vel 600 kvadratmeters solcelleanlegg på taket.

– Dette er et fullverdig massivtreprosjekt. Alle bærende elementer er av massivtre, noe som har flere fordeler. Bygget har god akustikk og godt inneklima siden massivtre er et naturlig material som puster naturlig. Det er mye synlig massivtre i bygget, og utsiden er kledd i malmfuru, sier Walling.

Teknisk prosjektleder Thomas Andre Johnsen i Skanska sier de har benyttet seg av erfaringer fra Powerhouse-prosjektene for å løse inneklimaet.

– I hovedsak handler det om å bruke fortrengningsventilasjon. Vi bruker i tillegg svalende gulver, som innebærer at vi sirkulerer vann i gulvsløyfer via en veksler og energibrønner. Det gir oss veldig energieffektiv kjøling når vi trenger det. Når det er oppvarmingsbehov henter vi ut varmen fra energibrønnene via en varmepumpe.

– I alt er det også rundt 600 kvadratmeter med solceller på taket. Omfanget av solceller bestemmes ut ifra det estimerte energiforbruket på skolen. Vi vil matche det så godt som mulig, for å ikke bruke for mye ressurser. Vi sikter på å bygge et prosjekt som får levert 16,8 kilowattimer (kWh) per kvadratmeter per år. Når vi tar med solcellene estimerer vi at netto levert energi er på minus 3,5 kwh per kvadratmeter per år, legger Johnsen til.

Hårete mål

Roger Svendsen sier forprosjektet for skolen startet for rundt to år siden, og at Skanska ble engasjert etter en totalentreprisekonkurranse ett år senere.

– Vi signerte kontrakten i juli 2020, og byggeprosessen startet måneden etter. Byggeprosessen har gått som planlagt. Både Skanska og KKE er profesjonelle aktører, og samarbeidet har gått fantastisk. Samtidig har vi hele veien fokusert på brukerne og deres behov, sier han.

– I tillegg vi har vi lagt vekt på å ivareta to viktige momenter. Flomsituasjonen i Skavanger har vært tøff, så vi har lagt mye arbeid i flomsikring og fordrøyningsbassenger. Vi har også lagt om veien. Dyrgravveien er lagt om med ny tilkobling til Fylkesvei 40, legger han til.

Wallin bekrefter at byggeprosessen har gått som planlagt og forteller at det har vært en positiv erfaring å bygge med massivtre.

– Monteringen går fort, og du ser tidlig at bygget tar form. Første milepæl var tett tak like før jul i 2020. Da nådde vi et hårete mål, så det var vi veldig fornøyde med. Vi har hatt kort byggetid, så det var en høy prioritet å komme fort i gang med tekniske rom, sier han.

Godt samarbeid

Walling sier de tekniske arbeidene var mekanisk ferdige 26. juni.

– Det var rundt fire måneder før overlevering, så det skal alle de involverte ha en stor klapp på skulderen for. Det har bidratt til at vi har hatt god tid på å gjennomføre befaringer og nødvendige justeringer. Vi kan dermed levere god kvalitet til avtalt tid og budsjett, sier han og legger til:

– En annen grunn til et godt gjennomført prosjekt ligger i det gode samarbeidet med byggherre KKE. De har stilt opp med de rette ressursene gjennom hele prosjektet.

Johnsen påpeker også at underentreprenørene har holdt et høyt nivå.

– De har holdt svært god framdrift, og stemningen på prosjektet har vært veldig bra. Det har vært et utfordrende år med korona, men det har vært gøy å samarbeide med den gjengen her. Vi har dratt lasset sammen. Det har vært to smittetilfeller på byggeplassen, men vi har hatt gode rutiner og unngått spredning. Vi måtte stenge ned en dag, men har ellers driftet som normalt, sier han.