Egil Skavang, avtroppende styreleder Trond Bølviken og avtroppende styremedlemmer Anita Moum og Lars Hoberg. Foto: Øivind Eriksen-Vik

Skavang ny styreleder i BAE-programmet

Administrerende direktør i Arkitektbedriftene Egil Skavang tar over som leder av styringsgruppen i BAE-programmet i forskningssenteret Prosjekt Norge.

- Gode prosesser i bygg, anlegg og eiendomsnæringen er helt vesentlig for å utvikle verdien av næringens leveranser og for å forbedre produktivitet og lønnsomhet, sier Skavang.

BAE-næringens utfordringer knytter seg i stor grad til gjennomføringen av prosjekter og til samspillet mellom store og små spesialiserte virksomheter. Forbedring av prosjektprosesser berører alle som deltar i prosjektene og krever en systematisk utvikling som består av både innovasjon og forskning. Prosjekt Norge er et senter hvor de prosjektbaserte næringene og forskermiljøene går sammen om utviklingen. Målet er å utnytte kunnskap på tvers av næringene og utvikle prosjektprinsipper og prosesser i verdensklasse.

Innenfor Prosjekt Norge er det flere program som representerer de ulike prosjektbaserte næringene. BAE-programmet er så langt det mest aktive, men så vel energinæringene som IKT er i ferd med å bygge seg opp. Prosjekt Norge har sete på NTNU med en rekke partnere fra næringene og universitet- og instituttsektoren.

BAE-programmet muliggjør langsiktig forskning og koordinering av innovasjonsprosjekter. Det overordnede målet er å fremme innovasjon i hele verdikjeden gjennom forskningsbasert kunnskap. Ved samarbeid mellom industrielle og akademiske partnere ønsker programmet å gjøre industrien til et «levende laboratorium».
Egil Skavang tar nå over som styreleder etter Trond Bølviken. Skavang har lang erfaring i byggenæringen og blant annet vært leder av Byggekostnadsprogrammet før han ble administrerende direktør i bransjeforeningen Arkitektbedriftene i Norge.

Med seg i styret får han Jonas Holme (SINTEF), Kjersti K. Dunham (Statens Vegvesen), Reidar Gjersvik (ÅF Engineering), Rolf Bjørkeslett (Rambøll), Bjørn Remen (Sykehusbygg), Geir K. Hanssen (NTNU), Lena Bygballe (BI), Aleksander Strand (Statsbygg) og Trond O. Stupstad (Kruse Smith).