- Vi orienterte Nærings- og fiskeriministeren om status i satsingen så sent som i januar og er overrasket over den raske responsen de 10 millionene må kunne sies å representere, sier Egil Skavang. Foto: Trine Hisdal

Skavang godt fornøyd med eksportstøtte til arkitektene

Regjeringen vil støtte eksport av norske arkitekttjenester med 10 millioner kroner. – Dette er et flott svar på det arbeidet som har vært nedlagt de siste årene av norsk arkitektbransje, sier Egil Skavang, adm. dir. i Arkitektbedriftene i Norge.

Arkitektbedriftene i Norge har siden 2009 koordinert en utenlandssatsing for norske arkitektkontorer. Mye av arbeidet har vært finansiert gjennom bedriftsnettverk-ordningen i Innovasjon Norge og gjennom prosjektfinansiering fra Utenriksdepartementet. Flere grupper av bedrifter har fått støtte til seminarer og konferanser ute, møter med myndigheter, fagorganisasjoner og kolleger i andre land, og til kompetanseoppbygging i Norge.

– Samarbeidet med utenrikstjenesten har vært nyttig, ikke minst deltagelse i offisielle sammenhenger med andre deler av norsk næringsliv, legger Skavang til.

For tiden har Arkitektbedriftene en stedlig representant i Kina hvor norske arkitekter har prosjekter som er under bygging eller nettopp er ferdigstilt i ni forskjellige byer.

– Sammen med UD, Innovasjon Norge og Doga er det nylig gjennomført en kartlegging av markedet i flere land og som bekrefter at norsk arkitektur har en økende posisjon internasjonalt og at norske arkitekter rangeres høyt. Vi orienterte Nærings- og fiskeriministeren om status i satsingen så sent som i januar og er overrasket over den raske responsen de 10 millionene må kunne sies å representere, sier Skavang.

Innovasjon Norge har oppfordret norske arkitektbedrifter til å søke status som egen klyngesatsing, og en gruppe medlemmer arbeider for øyeblikket med en søknad til Innovasjon Norges Arena-program.

– Samlet sett vil dette kunne gjøre at Norge rykker opp i klasse med Danmark, som har vært et mål, mener Skavang.

Han peker på at arkitektenes internasjonalisering er viktig på flere måter og har betydning for så vel resten av byggenæringen som for eksport av Norge, ikke minst som turistnasjon.

– Vi ser frem til de mulighetene som ligger i en økt satsing og som vil åpne nye muligheter for norske arkitekter og for norsk byggenæring, sier Skavang.