Skattedirektøren ønsker nasjonalt eierregister

For en rekke eiendommer i Norge er den reelle eieren ukjent. Nå ber skattedirektøren om et nasjonalt eierregister.

– Når eierskap kan tilsløres, kan Norge også bli et lukrativt smutthull for alle som har til hensikt å skjule pengene sine fra beskatning, økonomisk kriminalitet, hvitvaske penger eller slippe unna internasjonale sanksjoner, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark til Dagens Næringsliv (DN).

Derfor mener hun at det bør gjøres umulig å eie anonymt.

– Av nye verktøy jeg ønsker meg i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet, er en nasjonal oversikt over reelle eiere øverst på listen, sier Funnemark.

Hun påpeker at for å beregne riktig skatt for riktig person eller selskap, må skattemyndighetene vite hvem som eier hva.