Skatteavtalen må tettes

Byggeindustrien har gjentatte ganger tatt opp den famøse 30 år gamle skatteavtalen mellom Norge og Polen. Den ble skrevet i en helt annen tid og under andre forhold enn i dag. I de siste årene har denne avtalen blitt brukt på en slik måte at den har åpnet for betydelig skattesnusk og ulovligheter.I forhold til norske bedrifter som driver seriøst, er den klart konkurransevridende - og den har gjort at det nærmest er umulig for norske bedrifter mange steder å jobbe opp mot privatmarkedet.

 

Nå er avtalen reforhandlet, og den skal underskrives om kort tid i følge finansminister Kristin Halvorsen. I stedet for å ha en arbeidsperiode over 18 måneder skal perioden være 12 måneder. Det vil si at i de første 12 månedene en polsk arbeidstaker er i Norge, skal han eller hun skatte i Polen - for så deretter å skatte i Norge.

Problemet er at det er utviklet en betydelig triksekultur. Kommer man ikke denne til livs er man etter vårt syn like langt.

Faren for at polske bedrifter kan drive sosial dumping er stor. Etter vårt syn bør alle som jobber i Norge betale skatt i Norge - og det fra dag en. Jobber nordmenn ute i andre land bør de så skatte til vedkommende land.

Man skal være klar over at det ikke finnes grenser for oppfinnsomhet for å omgå slike skatteavtaler som vi her snakker om. Kreativiteten er enorm. Vi har inntrykk at uansett hvilke kontrollopplegg som lages, så har de mest utspekulerte en utgang som gjør at skatten ikke blir betalt.

Etter vårt syn er dette kriminell virksomhet satt i system. Det er faktisk ikke ulikt et mafiasystem. Vi skjønner ikke at finansministeren ikke forstår bedre. Det er grenser for troskyldighet også. Hvor er rådgiverne i departementet og i skatte-etaten?