Skårerbyen bt 5 og 6

Anleggsleder Jon Roald Johnsen (t.v.) og prosjektleder Henrik Benneche-Lønne i Backe-Stor Oslo.
Backelogo

Backelogo

HRTBlogo

HRTBlogo

Energimalogo

Energimalogo

Systemblokk

Systemblokk

Lianlogo

Lianlogo

Sagstuenlogo

Sagstuenlogo

SkedsmoBetong

SkedsmoBetong

Byggogmal

Byggogmal

UllensakerRenhold

UllensakerRenhold

Selvaag Bolig har bygget ut flere hundre nye boliger i Lørenskog i Akershus. Med Skårerbyen byggetrinn 5 og 6 er 258 nye leiligheter i ferd med å bli overlevert til sine eiere.

Fakta

Sted: Lørenskog

Prosjekttype: Boliger

Areal: Cirka 31.000 kvadratmeter

Byggherre: Selvaag Bolig

Totalentreprenør: Backe Stor-Oslo

Kontraktsum: 620 millioner kroner ekskl. mva.

Arkitekt: HRTB

Landskapsarkitekt: Landskaperiet

Rådgivere: RIB, RIG: Multiconsult l RIE: Afry l RIVr: WSP l RIVv: Energima Ing. OH l RIA: Sweco l RIBr: Norconsult l RIBfy: FM Haaland l RIM: Miljøvakta l RIVA, RIVeg: COWI

Underentreprenører og leverandører: Riving, peling, grunn- og utomhusarbeid: Håkanes Maskin l Plattendekker: Systemblokk l Prefab elementer: Spenncon l Ventilasjon: Energima Ing OH l Rørlegger: CM Mathiesen & Co l Elektro: EDA Elektro Data Romerike l Heis: Schindler l Avfallssug: Envac l Fjernvarme: Heinsen & Agger l Betongleveranse: Skedsmo Betong l Armering: Celsa l Forskaling: Peri l Støping dekker: Gulventreprenøren l Stålkonstruksjoner: Åkrene Mek Verkstad l Maling, mur og flis: Bygg & Mal l Taktekking: IcopalTak l Byggevarer: Maxbo l Vin-duer: Lian Vinduer l Solskjerming: Kvint Blendex l Porter: Hørmann l Parkett: Bo Andren l Lås og beslag: Oslo Låsservice l Sedum: Bergknapp l Blikkenslager: Follo Tak & Vedlikehold l Glass/fasade: Strømmen l Glass/metallarbeid: Sagstuen l Ytterveggselementer: Husvik l Byggtapetserer: OTG l Himling: Arne Himling l Badekabiner: Tigbro l Kjøkken og garderobe: Studio Sigdal l Bodvegger, sykkelparkering: Garda Sikring l Amfi barnehage: RF Tre l Postkasser: Quadient l Kjølerom: Proref l Betongsaging, kjerneboring: Viken Boring Saging l Branntetting: Byggimpuls l Renhold: Ullensaker Renholdsteknikk l Oppmåling: Team Exact

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Utbyggingen i Lørenskog i Akershus har vært omfattende den senere tiden, og her har Selvaag Bolig vært en storutbygger gjennom Skårerbyen-satsingen.

Tidligere er fire byggetrinn fullført, og nå er det byggetrinn 5 og 6 som står for tur. Flere trinn skal også bygges ut i årene som kommer. Storutbyggingen skal samlet bestå av rundt 1.100 nye leiligheter, i tillegg næringslokaler tilknyttet til enkelte av byggetrinnene, samt et større parkområde i sentrum av utbyggingen. Den nye byparken skal bli på 15.000 kvadratmeter, og bygges med blant annet tuftepark, lekeplasser, parker, grønne hvilesoner, butikker og spisesteder.

258 leiligheter

Det er Backe Stor-Oslo som har bygget ut byggetrinn 5 og 6 i en totalentreprise. Kontrakten har en verdi på cirka 620 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. Disse to trinnene består totalt sett av seks hus, med 258 enheter. Prosjektet inkluderer felles utenomhusanlegg og parkeringskjeller. I tillegg er det bygget ut en kommunal barnehage i hus 2 og deler av hus 1 med tilhørende utomhusareal. Prosjektet omhandler i tillegg en offentlig gang- og sykkelvei med tilhørende infrastruktur, tilstøtende del av park, samt et adkomsttorg.

Prosjektdirektør Line Sophie Wegger i Selvaag Bolig sier hun er godt fornøyd med utbyggingen av Skårerbyen byggetrinn 5 og 6.

– Vi er veldig godt fornøyde både med samarbeidet med Backe-Stor Oslo og resultatet av utbyggingen, sier Wegger til Byggeindustrien. Hun har ansvaret for hele satsingen på Lørenskog, og denne kontrakten er det største enkeltprosjektet i antall enheter som er bygget ut i Skårerbyen.

Hun sier salget har vært bra.

– Det har vært et jevnt bra salg underveis i utbyggingsprosessen, og det er fortsatt noen ledige enheter i de to trinnene, sier hun.

Trinn 5 er i hovedsak helt fullført, mens husene i trinn 6 skal overleveres i løpet av høsten. Barnehagen er også overlevert kommunen, og skal tas i bruk etter sommeren. Barnehagen er dimensjonert for 108 barn, og er på rundt 2.000 kvadratmeter fordelt på seks avdelinger.

– Vi bruker tiden frem til august for å fullføre utomhusarbeidet for Lørenskog kommune som allerede har overtatt barnehagen, som Selvaag har bygget ut, forteller prosjektleder Henrik Benneche-Lønne i Backe-Stor Oslo.

Stor kontrakt

Dette er den første kontrakten Backe har utført for Selvaag Bolig i dette området. Kontrakten var også den største boligkontrakten til selskapet noensinne da den ble inngått i januar 2022.

– Utbyggingen skjer som en vanlig totalentreprise, og arbeidene startet på byggeplassen i mai 2022. Det sto et bygg her i vestenden som ble revet, ellers var tomten en gammel industritomt. Det ble jobbet med å klargjøre tomten, og den besto av blant annet av en del betongkonstruksjoner som måtte kjøres bort. Det er fjellgrunn på deler av tomten, men store deler av bygningsmassen står på peler, sier Benneche-Lønne.

De seks blokkene er på fem til sju etasjer, med en felles kjeller som går under hele tomten. Kjelleretasjen er også bundet sammen med kulverter til øvrige byggetrinn på Skårerbyen.

– Det er tre blokker i byggetrinn 5 og tre blokker i byggetrinn 6, legger anleggsleder Jon Roald Johnsen i Backe Stor-Oslo til.

Plattendekker

Kjelleren er utført med plassstøpt betong, samt noe bruk av hulldekker.

– I råbygget for øvrig har vi benyttet plattendekker og plassbygd betong. Det er også benyttet skallvegger på noen sjaktvegger. Det er videre brukt plassbygde yttervegger på byggetrinn 5 og ytterveggselementer på byggetrinn 6. Det er for det meste Sto pussede fasader samt noe trekledning på deler av byggene, sier Johnsen.

Takene er tekket med membran, og deler av takene har sedumdekke, og den største leiligheten har egen takterrasse. Den ene blokka i byggetrinn 6 skal benyttes til utleie, og her etableres det også en felles takterrasse.

– Det er for øvrig balkong eller markterrasse tilknyttet alle leilighetene, påpeker Johnsen.

Flere størrelser

Leilighetene går fra toroms til fireroms enheter, og har et spenn fra 36 kvadratmeter for de minste enhetene til 108 kvadratmeter for den største leiligheten.

Backe Stor-Oslo forteller at byggingen stort sett har gått bra.

– Vi startet i en litt turbulent tid, der vi hadde noen utfordringer med stålleveransene til pelingen, slik at dette kom i gang litt senere enn planlagt. Men selv med to tøffe vintere ble dette tatt igjen i løpet av utbyggingsperioden, og det er blitt bra flyt gjennom utbyggingsfasen. Vi har fått god gjentakelseseffekt gjennom fullføringen av de siste husene, sier Benneche-Lønne.

– Det har vært en lærerik prosess. Det har skjedd mye med krig, streik, innleieforbud og så videre som måtte håndteres, men vi har hatt en veldig god prosess sammen med Selvaag Bolig og underentreprenørene, sier Martin Hoberg i Backe Stor-Oslo. Han var prosjektleder for utbyggingen frem til april hvor han gikk ut i foreldrepermisjon.

De forteller at de i løpet av perioden måtte håndtere et vanskelig prisbilde når det kommer til byggematerialer.

– Det første byggetrinnet ble travelt på grunn av krigen, men vi fikk satt oss ned sammen med Selvaag der vi gikk gjennom mulighetene for å få utsatt overleveringen av de første byggene noe, og det fikk vi til. Det ble en travel periode med trinn 5, ikke minst med et par tøffe vintre, men vi fikk opp en bra flyt, og har levert til avtalt tid, sier Hoberg.

– God planlegging gjorde at vi kom bra i mål, supplerer Johnsen.

Noe av det mest krevende med utbyggingen er at dette har skjedd i et allerede etablert boligområde fra de tidligere trinnene, noe som blant annet medførte at de måtte holde åpen en beboervei som gikk midt på byggetomten.

– Vi har på mange måter vært omringet av andre ferdige og pågående prosjekter med mye produksjon, noen som har gjort logistikken utfordrende, legger Hoberg til.

Utomhus prioriteres

I utbyggingen av hele Skårerbyen er det lagt relativt store ressurser i utomhusarbeidene, noe de også har gjort på trinn 5 og 6.

– VI jobber med å fullføre arbeidene med park og gårdsrom i disse dager, sier Johnsen.

Mange egne ansatte

Backe Stor-Oslo har hatt mange egne arbeidere i sving på byggeplassen i løpet av utbyggingen.

– Vi har hatt en god del egne folk, både innen betong- og tømrerfagene, i utbyggingen av de to trinnene. Det er benyttet rundt 120.000 timer til egenproduksjon, og er dermed det største egenproduksjonsprosjektet vi har hatt noensinne. I tillegg har vi hatt flere lærlinger på prosjektet, hvor også fire har avlagt fagprenen her, sier Benneche-Lønne.

På topp var det nærmere 170 personer på byggeplassen, av de rundt 50 egne ansatte.

Utbyggingen av Skårerbyen er ikke ferdigstilt med disse to trinnene. Veidekke er allerede i gang med å bygge ut trinn 7 og 8, og etter hvert skal trinn 9 også ut i markedet.


Flere prosjekter