Byggherren Statens vegvesen har gitt økonomisk støtte til testing av elektrisk jetpeling, som på fire uker har spart 2.700 liter diesel. Foto: Skanska

Byggherren Statens vegvesen har gitt økonomisk støtte til testing av elektrisk jetpeling, som på fire uker har spart 2.700 liter diesel. Foto: Skanska

Skanska tester elektrisk jetpeling på E18-prosjekt

På E18 Vestkorridorens ene delstrekning tester Skanska nå ut elektrisk jetpeling i samarbeid med Keller og byggherren Statens vegvesen.

Fakta

Prosjektet E103 Strand – Ramstadsletta er en totalentreprise, hvor kontraktsarbeidet omfatter prosjektering og bygging av ny E18 med to ganger tre felts veibane på strekningen Strand – Ramstadsletta. Dette inkluderer tilhørende endring av lokalvegsystemet i Høvikområdet, 700 meter veg på Ramstadsletta og ca. 1200 meter av Høvik-tunnel, med to løp. Hovedarbeidene består av tunnel- og dagsoneanlegg, tett byggegrop, elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr, omlegging av teknisk infrastruktur, vegomlegginger samt komplettering og istandsetting av ferdig veg.

De fysiske arbeidene startet opp i mai 2022, og man har planlagt arbeid frem til høst 2028. Prosjektet skal sertifiseres i henhold til BREEAM Infrastructure «Construction only» med mål om sertifiseringsnivå «excellent».

Kilde: Skanska

«Løsningen sparer prosjektet for store mengder diesel og eksos. Effektene etter de første fire ukene viser en besparelse på 9,5 tonn CO2 og 2.700 liter diesel, som tilsvarer et gjennomsnittlig årlig forbruk på om lag fem dieselbiler», heter det i en artikkel på Skanska.no.

– Elektrisk jetpeling er et viktig steg mot utfasingen av dieseldrevne anleggsmaskiner, og det er spennende å være det første prosjektet i Norge som prøver dette, sier Elise Roalkvam, Ytre Miljørådgiver på E103 Strand – Ramstadsletta, til nettstedet.

Jetpeling er en nødvendig prosess for å stabilisere grunnen og forhindre grunnvannssenkning. Dette gjøres ved å pumpe vann og sement ned i løse grunnmasser, og er en svært energikrevende prosess.

Skanska trekker frem at det var en fordel at de allerede har tilgang til en batteribank som ble kjøpt inn i fjor, da Samferdselsdepartementet bevilget penger i forbindelse med elektrifisering av stagboring. Batteribanken tar inn strøm kontinuerlig, lagrer energi, og fungerer som en lader for maskinene, fremgår det av artikkelen.

– Vi har vært veldig heldige som har fått midler fra Statens Vegvesen til å teste ut kabelelektrisk jetpeling, inkludert elektrisk filterpresse og blandestasjon. Vi hadde ikke hatt mulighet til å gå for denne elektriske løsningen hvis vi ikke allerede hadde hatt batteribanken på prosjektet. Den gjør det mulig å utjevne strømtoppene og sikre en stabil energiforsyning til jetpeleriggen, sier Elise Roalkvam.

I forbindelse med den elektriske jetpelingen, skal prosjektet også teste ut et smart styringssystem som lader batteribanken når strømprisene er lavest.

Ifølge Skanska har prosjektet E103 Strand-Ramstadsletta ambisiøse mål om å elektrifisere maskinparken sin, og de planlegger å ha minst ti elektriske maskiner over 20 tonn innen 2025.