Illustrasjonsfoto

Skanska tar i bruk nytt system for samsvarsstyring

Den nye løsningen skal bidra til å styrke selskapets seriøsitetsarbeid. Etter en vellykket pilot, skal systemet rulles ut i hele selskapet etter sommeren. 

- Både størrelsen og bredden i virksomheten vår gjør at det kan være krevende å holde oversikt over og dokumentere at vi overholder alle krav i offentlig regelverk og internasjonale standarder. Vi søker alltid etter forbedringer og nye løsninger, og vi tror at Adept vil hjelpe oss med å bli enda bedre på dette området, sier direktør for HMS & Kvalitet i Skanska, Peer Christian Anderssen i en melding fra selskapet.

Han forteller at de har vært på utkikk etter en løsning som forenkler og forbedrer prosessene med å sikre etterlevelse. De lot seg imponere av Adept Concepts egenutviklede system, og det Bergensbasert firmaet har i år flere levert systemer for samsvarsstyring til olje- og gass-bransjen. I likhet med denne næringen har også bygg og anlegg utfordringer knyttet til blant annet kompleksitet i organisasjonsstruktur og typer prosjekt. Anderssen har derfor troen på at Adept-systemet kan være et verdifullt verktøy for Skanska.

- I Skanska kommer sikkerheten til de som jobber på våre bygg- og anleggsplasser foran alt annet. Derfor har vi valgt å konsentrere oss om dokumentasjon av vår etterlevelse av krav innen HMS og starte implementeringen av systemet innenfor dette området først, sier Anderssen.

Som en del av beslutningsprosessen, valgte Skanska å gjennomføre et pilotprosjekt hvor løsningen ble grundig testet. Tilbakemeldingene fra brukerne var så gode at de bestemte seg for at systemet skal tas i bruk i hele organisasjonen. Etter sommeren starter utrullingen av systemet.

- Vår erfaring fra piloten vi kjørte på vårparten, var at systemet fungerte godt i praksis. Det ble enklere for de som har ansvar for oppfølging av regelverket innenfor de ulike fagområdene å sikre at våre standarder og prosedyrer alltid, som et minimum, samsvarer med myndighetskrav. Ansvarlighet og seriøsitet er bærebjelker i virksomheten vår, og det at vi tar i bruk et slikt system gjør at vi i enda større grad kan vær trygge på at vi handler på en korrekt måte, sier Anderssen videre.