Erik Grimm Strømme, Skanska Industrial Solutions og Eilev Lilleland i Skanska Norge. Foto: Benjamin A. Ward

Erik Grimm Strømme, Skanska Industrial Solutions og Eilev Lilleland i Skanska Norge. Foto: Benjamin A. Ward

Skanska tar i bruk klimanøytral asfalt på E18 Vestkorridoren

Etter flere års forskning og utvikling er Skanska klare til å levere asfalt med netto null utslipp. Første leveranse gikk til prosjektet E18 Vestkorridoren.

– Vi har en ambisiøs klimaambisjon og da må vi tenke bærekraft i alle operasjoner. Tradisjonell asfalt gir et relativt stort CO2-bidrag, og vi kontaktet Skanska Industrial Solutions som har jobbet i flere år med å utvikle asfalt med netto-null utslipp for det kommersielle markedet. De var heldigvis kommet så langt i utviklingsarbeidet at de kunne levere på kort varsel, sier prosjektleder Eilev Lilleland i Skanska Norge i en pressemelding.

Nå legges det klimanøytral asfalt på riggområdet for det som er første fase av Norges største vegprosjekt.

– Vi er stolt over at vi nå er klare for å levere vår BioZero asfalt til det norske markedet. Ekstra morsomt var det at det var et Skanska-prosjekt som ble den første bestilleren, forteller Erik Grimm-Strømme, som leder Skanska Industrial Solutions sin asfaltvirksomhet i Oslo.

Denne asfalttypen er ifølge pressemeldingen blitt grundig testet før den tilbys markedet. I fjor leverte selskapet et fullskalaprosjekt med 18.000 tonn klimanøytral asfalt på veg 620 i Dalarne i Sverige. Skanska Industrial Solutions har siden den gang videreutviklet produktet og bygget om fabrikken på Filipstad i Oslo slik at den kan produsere den klimanøytrale asfalten.

I klimanøytral asfalt er bitumen, som er det tradisjonelle bindemiddelet som brukes i asfaltproduksjon, erstattet med et biobindemiddel som er fossilfritt. I tillegg økes andelen gjenbrukt asfalt i tilslaget til cirka 40 prosent. Fabrikken og maskinparken driftes i tillegg på biobrensel og i sum gjør dette at asfalten får et CO2 avtrykk som går i null.

– Alle laboratorietester vi har gjort og også erfaringen vår fra bruken av denne asfalten i Sverige viser at biomiddelet vi bruker i asfalten fungerer like godt som tradisjonelt bindemiddel. Asfalten har også de samme kvalitetene og egenskapene som tradisjonelt produsert asfalt, forteller Erik Grimm-Strømme, som både håper og tror at de store bestillerne av asfalt får opp øynene for produktet.

Prosjektleder Eilev Lilleland i Skanska er overbevist om at denne typen asfalt er fremtiden og er glad for at prosjektet kan være med å teste og pilotere produktet slik at det blir et produkt de store offentlige byggherrene bestiller når veier skal bygges i fremtiden.

Fakta

Skanska Norge gjennomfører prosjektet E101 Forberedende arbeider for Statens Vegvesen. Kontrakten er en del av storprosjektet E18 Vestkorridoren som består av nytt hovedveisystem mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker kommune.

Skanska har valgt å tilby CEEQUAL-sertifisering med ambisjon om å oppnå minimum sertifiseringsnivå «very good». Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2023.

– Dette er en liten asfaltjobb. Vi legger om lag 375 tonn asfalt her på riggområdet, og det gir oss en besparelse på vel 18.000 kilo CO2 ekvivalenter. Det er ikke så mye, men viser hvor stort potensialet er når man legger denne typen asfalt i store veiprosjekter.

Også byggherren Statens vegvesen er spent på hvordan den klimanøytrale asfalten vil fungere:

– Vi heier på entreprenører som Skanska, som er fremoverlente og ser etter nye måter å nå ambisjonene om 50 prosent klimakutt innen 2030 på. Vi syns det er spennende at dette testes ut på E18 Vestkorridoren og gleder oss til å følge med på dette videre, sier Nina Mari Jørgensen, som er ansvarlig for bærekraft i Statens Vegvesen sin prosjektorganisasjon på E18 Vestkorridoren.

På riggområdet til E18 Vestkorridoren på Lysaker legges det for første gang klimanøytral asfalt. Foto: Benjamin A. Ward

På riggområdet til E18 Vestkorridoren på Lysaker legges det for første gang klimanøytral asfalt. Foto: Benjamin A. Ward