Bare småarbeid gjenstår før prosjektet E6 Helgeland sør er ferdig. Dette bildet er tatt i retning Sandvik folkehøyskole, hvor Skanska har sin anleggsrigg. Foto: Rainer Smedseng, Statens vegvesen

Skanska startet opp igjen på E6 Helgeland sør - men med korona-restriksjoner

Skanska returnerer til Helgeland for å fullføre prosjektet E6 Helgeland sør.

Mange av Skanskas arbeidere kommer sørfra og er derfor i utgangspunktet pålagt karantene på 14 dager i det de passerer Nordlandsporten. Formannskapet i Vefsn kommune har imidlertid innvilget unntak fra forskriften, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det betyr at aktiviteten kan gjenopptas og vi fortsatt kan styre mot planlagt ferdigstillelse av prosjektet denne sommeren, sier delprosjektleder Rainer Smedseng i Statens vegvesen i en pressemelding.

Må bli på anlegget

Dispensasjonen er gitt under klare forutsetninger og innebærer i praksis at arbeiderne har tillatelse til å jobbe i karantenetiden. De har ikke anledning til å bevege seg utenfor anleggsområdet.

– I tillegg har Skanska innført ekstraordinære tiltak på rigg og anlegg for å forhindre smittespredning, sier Smedseng.

Lenger sør, i Grane kommune, jobber underentreprenør Hæhre på strekningen Lille Majavatn–Brenna. De er innvilget tilsvarende unntak, under samme restriksjoner som Skanska.

Restarbeid før ferdigstillelse

E6 Helgeland sør er ett av tre delprosjekter i pakken E6 Helgeland, og nå drar det seg mot ferdigstillelse. I parsellene nord for Mosjøen gjenstår bare restarbeid, som asfaltering, etablering av sideveger, rydding av sidearealer og etablering av grøfter.

I Grane gjenstår tilsvarende arbeider. I tillegg skal det bygges en overgang for reindrift lengst sør i parsellen. Dette arbeidet medfører at den første kilometeren ny veg vil bli åpnet noe senere enn resten av parsellen.

– Med det unntaket har vi som mål å kunne åpne hele delprosjektet samtidig denne sommeren, sier Smedseng.