Prosjektleder Ole-Petter Jensen i Skanska og byggeleder Pål Steinar Karlsen i Statens vegvesen, skal samarbeide tett i byggeperioden for ny E16 i Jevnaker kommune. (Foto:Per Kollstad).

Skanska startet arbeidet med 10,5 kilometer ny E16

Torsdag startet Statens vegvesen og Skanska anleggsarbeidet på ny E16 fra Olum til Åsbygda i Viken.

Skanska setter på tolv egne mann som begynner i hver ende av veistrekningen. Det er åtte ansatte færre enn det som er planlagt. Arbeidet med å frakte masser i veitraseen er satt på vent, for å kontrollere oppstarten trygt i disse koronatider, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Koronatiltak
Skanska og vegvesenet har gjennomført flere tiltak for å redusere faren for koronasmitte:

* De som kan har hjemmekontor.
* Fysiske møter skjer i så liten grad som mulig.
* Det gjennomføres økt renhold på fellesområder og stort fokus på håndhygiene.
* Anleggsmaskinene vaskes ned innvendig ved bytte av sjåfør.
* Ansatte i Skanska bor på to forskjellige hotell.
* Skanska har kjørt inn en ekstra spisebrakke, slik at færre spiser samtidig i samme brakke.

– Foreløpig er vi få ansatte i prosjektet. Det gjør det enklere å ha kontroll med smitteverntiltakene som Folkehelseinstituttet gir, sier prosjektleder Ole-Petter Jensen i Skanska.

Over en mil ny E16

Skanska skal bygge 10,5 kilometer med ny E16 som tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. I tillegg skal det blant annet bygges en kilometer fylkesvei, 4,9 kilometer drifts- og skogsbilveier, stopplommer langs ny E16 og to planskilte kryss ved Kleggerud og Olum.

E16 Åsbygda-Olum er en av to hovedentrepriser for prosjektet E16 Ringerike-Jevnaker. Det er PNC Norge som bygger den andre strekningen mellom Eggemoen og Åsbygda. Ny E16 mellom Eggemoen og Olum vil etter planen åpne for trafikk sommeren 2022.

Måtte avlyse informasjonsmøte
På grunn av koronaviruset måtte Vegvesenet og Skanska avlyse informasjonsmøtet for befolkningen i Jevnaker-området. Det jobbes nå med å gjennomføre et alternativ til informasjonsmøte i forbindelse med anleggsstarten.

– Vi ønsker en tett og god dialog med folk i Jevnaker som blir berørt av anleggsarbeidet. Følg og gjerne på Facebook. Både vi og Skanska vil også legge ut informasjon på nettstedene våre, sier byggeleder Karlsen i Vegvesenet.

Randselva bru
Ifølge Statens vegvesen er arbeidet med Randselva bru, som PNC bygger, kraftig redusert. Siden både Norge og Polen har sperret grensene og innført strenge karantenebestemmelser, har PNC Norge sendt hjem de polske bruarbeiderne. En av underentreprenørene fortsetter grunnarbeidet i tilknytning til brua, melder Vegvesenet.