Steinar Myhre og Ingrid Dahl Hovland signerer kontrakten på E16 Åsbygda - Olum. Foto: Per Kolstad/ Statens vegvesen

Skanska signerte milliardkontrakt på E16

Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen Region Øst om bygging og prosjektering av E16 Åsbygda - Olum. 

Kontrakten skal gjennomføres i totalentreprise og har en verdi på cirka 1,1 milliard kroner, og inngår i ordrereserven for Norden for fjerde kvartal, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Prosjektet innbefatter prosjektering og bygging av 10,5 kilometer men ny E16 tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, samt cirka 1 kilometer med fylkesvei, cirka 5 kilometer drifts- og skogsbilveier og to større planskilte kryss. Det skal dessuten bygges elleve større betongkonstruksjoner og fire trebruer. Skanska har med seg Multiconsult som partner på prosjektering.

- Denne veien er et viktig samferdselsprosjekt for regionen som passer godt til vår kjernekompetanse. Jeg vil også berømme Statens Vegvesen for å velge en gjennomføringsmodell som gir oss muligheten til å bruke vår erfaring og kompetanse til å optimalisere prosjektet, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

Prosjektet har høye bærekraftsambisjoner og vil bli sertifisert i henhold til CEEQUAL, som er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsprosjekter basert på tredjepartssertifisering av tiltak.

Anbudskonkonkurransen ble gjennomført som totalentreprise med konkurransepreget dialog. Etter prekvalifisering av aktuelle tilbydere stod SVV igjen med 3 aktuelle tilbydere som gjennomførte dialogmøter med byggherren. Skanska hadde laveste tilbudssum av de tre og fikk også den klart beste scoren på både tekniske løsninger, gjennomføring og organisering.

Prosjektteamet er allerede mobilisert og i gang med detaljprosjektering og forberedelser for produksjon. Planlagt byggestart er våren 2020. Prosjektet er et delprosjekt i utbyggingsprosjektet E16 Eggemoen – Olum som vil åpne for trafikk i 2022.