<p>Marigonë Selimi og Rolf Christian Kværnæs i Skanska måler jernbaneskinner med en toppmoderne spormåler.</p>Måleverktøyet fraktes enkelt i bil og monteres på togsporene.Måleverktøyet fraktes enkelt i bil og monteres på togsporene.Måleverktøyet fraktes enkelt i bil og monteres på togsporene.Måleverktøyet fraktes enkelt i bil og monteres på togsporene.Måleverktøyet rulles over sporene.Måleverktøyet rulles over sporene.Verktøyet henter inn store datamengder i rekordfart, og er ekstremt nøyaktig. Alt skjer digitalt, og du kan også 3D-kartlegge sporeneVerktøyet henter inn store datamengder i rekordfart, og er ekstremt nøyaktig. Alt skjer digitalt, og du kan også 3D-kartlegge sporeneMarigonë Selimi og Rolf Christian Kværnæs i Skanska.

Skanska på sporet av fremtidens måleverktøy

Kartlegging av tog-, t-bane- og trikkespor går bokstavelig talt på skinner med det nye, digitale oppmålingsverktøyet til Skanska.

Overhøyde, radius, vridning, odometer, helling, asimut og krumning. De tekniske begrepene er mange, og til dels uforståelige, når geomatiker Marigöne Selimi ramser opp noen av målene som Skanskas nye måleverktøy for skinnebaner kan utføre. Hun oppsummerer heldigvis med en forenklet forklaring:

Den gir en detaljert beskrivelse av så å si alt som kan måles på et spor.

– Spormåleren hjelper oss å måle langt flere egenskaper enn vi har vært i stand til tidligere. Den gir en detaljert beskrivelse av så å si alt som kan måles på et spor. Verktøyet henter inn store datamengder i rekordfart, og er ekstremt nøyaktig. Alt skjer digitalt, og du kan også 3D-kartlegge sporene, sier Selimi, som har ansvar for den såkalte spormåleren.

Store datamengder
Hun og avdelingsleder Rolf Christian Kværnæs i Oslo forteller at den toppmoderne spormåleren er i en helt annen liga enn de tradisjonelle verktøyene som benyttes til å måle spor.

– Tradisjonelt brukes en bukk som bæres fra punkt til punkt på skinnene, hvor utstyret justeres manuelt. Det er et møysommelig arbeid, som samler inn langt mindre informasjon. I tillegg er det en tidkrevende prosess å etterbehandle dataene, og vanskelig å oppdage feil, sier Kværnæs.

Til sammenligning går den nye spormåleren på hjul på skinnene og måler kontinuerlig.

– Den har mange sensorer som samler inn data mens en geomatiker ruller måleren på sporene. Du får dermed en tettere, raskere og mer nøyaktig måling. Verktøyet samler inn så mye data at noen kunder synes det blir for mye informasjon. Før oppmålingene rådfører de seg derfor med oss, og velger ut hva og hvor mye som skal måles, sier Selimi.

Verktøyet henter hurtig inn store datamengder. Alt skjer digitalt,

Unik i Norge
Kværnæs sier han ikke kjenner til noen andre selskaper som bruker en tilsvarende måler.

– Det er en styrke i Skanska at det satses på moderne oppmålingsutstyr. Vi bruker alt fra kartleggingsbåter på sjøen og droner i lufta til spormåling og bakkebasert laserscanning, sier han.

Selimi legger til at måleverktøyene ofte kombineres.

– Spormåling kan for eksempel kombineres med oppmåling på bakkeplan og fra drone. Da kan vi levere en komplett terrengmodell til kundene, sier hun. Skanska kjøpte inn spormåleren for to år siden, og den er allerede blitt brukt i flere prosjekter. Verktøyet brukes hovedsakelig til å kartlegge og dokumentere mål når entreprenører skal legge nye spor, rehabilitere gamle spor eller bygge videre på en eksisterende linje.

– Vi har blant annet gjort målinger langs Nordlandsbanen i Fauske for Bane NOR. I tillegg har vi utført målinger for flere entreprenører i forbindelse med oppgradering av trikketraseene i Oslo, der disse forberedes for nye og bredere trikker.

Spormåleren brukes for å dokumentere at skinnene ligger riktig, sier Selimi.

Kontrollerer setninger
Kværnæs mener imidlertid at spormåleren burde brukes mye mer.

– De som jobber med spor, er vant til tradisjonelle målemetoder. Det kan være vanskelig å omstille

seg, men det er dette som er fremtiden. Det er viktig å ta i bruk slike verktøy, blant annet med tanke på digitalisering i bransjen. Vi bygger stadig trangere og det blir stadig viktigere å måle riktig. Det er ikke toleranse for feil, sier han og påpeker at måleren også kan kontrollere setninger.

– Hvis det for eksempel bygges nær jernbanespor, kan du overvåke hvilken effekt byggeprosjektet har på skinnene. Da kan du måle om det har oppstått noe bevegelse, som kan få store konsekvenser for et tog.

Spormåleren rulles manuelt av en geomatiker.