Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen

Skanska og Vegvesenets OPS-prosjekt vant internasjonal pris

En internasjonal jury har utropt Skanska og Vegvesenets OPS-prosjekt riksvei 3/riksvei 25 Løten-Elverum til beste transportprosjekt i Partnerships Awards 2019.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

Prosjektet vant prisen i konkurranse med OPS-prosjekter i Tyskland, Nederland, Tyrkia og Bosnia-Herzegovina.

Riksvei 3/riksvei 25 Løten-Elverum var det første i transportsektoren i Norge på tolv år, heter det i pressemeldingen.

Det var Hedmarksvegen AS, der Skanska Norge er den sentrale aktøren, som fikk kontrakten og som gjennomfører utbyggingen.

– Jeg er stolt over at vi anerkjennes internasjonalt for god kontraktsutvikling og en innovativ modell for konkurransegjennomføring, sier Bettina Sandvin, som leder arbeidet med prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

– Dette er en stor anerkjennelse til våre folk i teamet som jobbet med prosjektet i omtrent ett år. I tett samarbeid med Statens vegvesen utviklet de prosjektet med gode løsninger til det beste for trafikantene og samfunnet, supplerer Skanskas konsernsjef Ståle Rød i pressemeldingen.

Sandvin understreker i meldingen på at rådgiverne Grette, Føyen Torkildsen og PWC bidro betydelig til å utvikle konkurransegrunnlaget, bistått av intern kompetanse i Vegvesenet.

– Dette er et prosjekt som måle seg med hvilken som helst veibygging hva angår framdrift og kostnadseffektivitet, sier Vegvesenets prosjektleder Taale Stensbye.

Kostnadene for prosjektet ble, ifølge pressemeldingen, redusert med omlag 20 prosent, sammenlignet med det kostnadsoverslaget som Stortinget i sin tid fikk seg forelagt.

Den internasjonale juryen legger vekt på at det var god struktur i anbudsdokumentasjonen, god risikodeling mellom byggherre og utbygger og vektlegging av miljøpåvirkning og bærekraft.