Skanska har tatt Vegvesenet til retten over valg av entreprenør på ny bru over Pasvikelva. Illustrasjon: Statens vegvesen

Skanska og Vegvesenet i retten over grensebru

Skanska har gått rettens vei over valget av entreprenør på Bøkfjordbrua fra Norge til Russland.

Byggeindustrien kunne september skrive at Alta-entreprenøren HAK Entreprenør var lavest i konkurransen om Bøkfjordbrua i Sør-Varanger i Finnmark, med et tilbud på 117.793.991 kroner. Skanska Norge leverte tilbud på 128.731.923 kroner, mens tilbudet fra Veidekke entreprenør var på 133.545.112 kroner på den 284 meter lange brua.

Les mer om prosjektet her.

Byggestart var tenkt til månedsskiftet oktober/november i 2014, men ennå er ikke kontrakt tildelt.

– Det er på grunn av at Skanska Norge har levert en forføyning, og bedt retten vurdere om HAK Entreprenør har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre prosjektet, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

Anket saken

Bøkfjordbrua er en del av E105-prosjektet Hesseng – Storsko, som skal ha en totalkostnad på rundt 270 millioner kroner.

Så langt har retten kun tatt stilling til om Skanska hadde rett til å levere forføyningen, og bekreftet at dette var tilfelle. Det er ikke tatt stilling til hvorvidt HAK Entreprenør er kvalifiserte for kontrakten, men Vegvesenet har likevel anket tingrettens beslutning om at forføyningen bør behandles i retten.

– Regjeringsadvokaten har anket saken på vegne av Vegdirektoratet for å avvise forføyningen, sier avdelingsdirektør Bjørg Anita Joki i Statens vegvesens Vegavdeling Finnmark til Byggeindustrien.

Anken ble sendt til Borgarting lagmannsrett 13. januar i år.

– Må bli slik

Kommunikasjonsdirektør Pål P. Syse i Skanska Norge bekrefter overfor Byggeindustrien at Skanska har gått rettens vei over valget av entreprenør på Bøkfjordbrua.

Kommunikasjonsdirektør Pål P. Syse i Skanska Norge.

– I anbudsdokumentene vektlegges kvalifikasjonskrav, og vi mener at den valgte utfører ikke innfrir kravene, og bør forkastes. Når vi inviteres inn i en konkurranse hvor det stilles krav utover ren pris, mener vi det må tas hensyn til disse kravene i valget, sier Syse.

Skanska har tatt lignende saken til retten tidligere, og kommunikasjonsdirektøren uttaler at det utgjør en verdifull evaluering av de forskjellige tilbydernes kompetanse som til slutt kommer bestillerne til gode.

– Det er slik det må bli når bestiller ikke gjør som de har sagt i anbudsrunden, sier Syse.

Måtte permittere

Daglig leder og prosjektleder i HAK Entreprenør, Ole Heggeli, forteller at han ikke kan uttale seg om den aktuelle rettsaken, som går mellom Skanska og Statens vegvesen, men at forføyningen har skapt en ugrei situasjon for den relativt lille Alta-entreprenøren.

– Vi er ikke store nok til å regne på særlig mange flere prosjekter når vi blir innstilt på en så stor jobb som Bøkfjordbrua, så vi har hatt en tyngre periode siden dette begynte. Konsekvensene er at vi har måttet permittere 10 arbeidere, sier Heggeli.

HAK Entreprenør har 25 ansatte, og er en relativt ny bedrift med en kun tre år lang historie. I tillegg til å ha vært involvert i flere bruprosjekter i andre bedrifters regi, har entreprenøren også stått for byggingen av fire-fem bruer selv, opplyser Heggeli.

– Vi er en uskyldig part i dette her, men vi var nok litt for optimistiske da vi lot være å regne på andre prosjekter som vi var prekvalifiserte til. Men vi har gjort det bra tidligere, og berger oss på likviditeten vi har bygd opp. Nå er vi over hele Norge, og har kommet oss tilbake i markedet igjen. Vi fortsetter å være optimistiske. Det må man bare være, sier han.