Geolog Andreas Harstad og prosjektleder Ole Petter Jensen i Skanska har sammen med byggeleder Gine Løvstad Hegseth i Statens vegvesen har fulgt arbeidet tett. Foto: Statens vegvesen

Skanska og Statens vegvesen sparte 3.300 lastebiler med spesialavfall

Skanska og Statens vegvesen har klart å skille den miljøfarlige alunskiferen fra godt berg i anleggsarbeidet på ny E16 i Jevnaker.

Ifølge en melding fra partene er gevinsten 3.300 lastebillass mindre spesialavfall på veiene mellom Jevnaker og Drammen det siste halve året, 40 millioner kroner og utslipp av 675 tonn CO2.

Skanska har siden mars 2020 bygd ny E16 fra Olum til Åsbygda i Jevnaker kommune. Det 10,5 kilometer lange veiprosjektet er klimapilot hvor Statens vegvesen belønner Skanska for å tenke klima og miljø i planleggingen og gjennomføringen av vegprosjektet.

Prosjektet jobber også for å bli sertifisert på høyeste CEEQUAL-nivå. CEEQUAL er en internasjonal godkjenningsordning innen bærekraft for veiprosjekter. CEEQUAL handler blant annet om å få ned CO2-utslipp fra anleggsbransjen.

- Det er mye av den krevende bergarten alunskifer i området hvor Skanska og Statens vegvesen bygger ny europaveg i Jevnaker. Alunskifer ligger vekselvis med andre andre typer bergarter. Det har derfor vært vanlig å måtte kjøre bort alt fjell som inneholder alunskifer til eksempelvis spesialdeponiet på Langøya i Holmestrand kommune, ettersom friskt berg og alunskiferen oftest blir blandet sammen, heter det i meldingen.

Byggeleder Gine Løvstad Hegseth i Statens vegvesen, E16 Åsbygda-Olum sier dette var utgangspunktet for forslaget Skanska kom med om å nøye planlegge arbeidet med å ta ut berget med innslag av alunskifer fra veitraseen i området, for å minimere sammenblanding av bergartene.

- Skanska la fram et forslag til hvordan de skulle bore, sprenge og pigge ut fjellet slik at vi i stor grad kunne kjøre bort ren alunskifer, i stedet for en blanding av alunskifer og friskt berg. Dermed sparer vi 40 millioner kroner i avgifter til spesialdeponiet og transportkostnader. I tillegg kan vi bruke resten av fjellet til å bygge ny E16 her i Jevnaker, sier Løvstad Hegseth i en pressemelding.

Prosjektleder Ole-Petter Jensen i Skanska sier entreprenørselskapet har geolog- og driftskompetanse i prosjektet som gjorde det mulig å skille alunskifer fra friskt berg.

- Slik kunne vi detaljplanlegge hvor mye berg vi tok ut for hver salve, uten å blande massene. Dette var avgjørende for at vi klarte å redusere mengden spesialavfall til Langøya til et absolutt minimum, sier Jensen.

I tillegg millionene i sparte deponiavgifter, transport- og opplastningskostnader, blir utslippet av CO2 redusert med 675 tonn.

- Vi tror også at alle dem som bor langs hovedvegen mellom Jevnaker og Drammen, og trafikken på strekningen, ikke har savnet de 3.300 trailerlassene med spesialavfall, sier Løvstad Hegseth.

En annen oppside er at deponiet for spesialavfall på Langøya snart er fullt. Det er derfor viktig å ikke frakte mer avfall enn nødvendig til spesialdeponiet i Holmestrandsfjorden.