Konstituert administrerende direktør i Omsorgsbygg, Tore Fredriksen (fra venstre), byrådsleder Raymond Johansen og konsernsjef i Skanska, Ståle Rød. Foto: OmsorgsbyggFoto: OmsorgsbyggFoto: Omsorgsbygg

Skanska og Omsorgsbygg la ned grunnstein på Lindeberg sykehjem

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, kalte det for en merkedag da grunnsteinen ble lagt ned på Lindeberg sykehjem fredag.

Det skriver Omsorgsbygg i en pressemelding.

Grunnsteinen på Lindeberg sykehjem er et skrin fullt av tidstypiske gjenstander, som en iPhone med VR-briller, en knippe av dagens aviser, tegninger fra nabo-barnehagen, tegninger av bygget på både print og minnepinne, samt en av Omsorgsbyggs refleksvester.

– Dette er en merkedag. Dette sykehjemmet er et resultat av en villet politikk. Her skal det komme et sykehjem som passer inn i vår tid, og som er i tråd med de standarder vi har satt for Oslos eldreomsorg, sa byrådsleder Raymond Johansen under grunnsteinsnedleggelsen.

Han har selv jobbet på det gamle sykehjemmet som sto på tomten tidligere, og han bor fremdeles i nabolaget, heter det i pressemeldingen.

Omsorgsbygg er byggherre og Skanska er utførende entreprenør på prosjektet. Byggeplassen er fossilfri.

På tidspunktet grunnsteinen ble lagt ned, pågår montasje av stål, hulldekker og lavkarbonbetong i grunnen. Det er planlagt et effektivt ventilasjonssystem og varmesystem, som i kombinasjon med godt isolert bygningskropp medfører et lavt energibehov på kun 20 prosent av teknisk forskrift. Her blir det både energibrønner og solceller, og selve byggeplassen er planlagt for minst mulig utslipp, skriver Omsorgsbygg.

– 25 prosent av transportutslippene i Oslo kommer fra anleggsmaskiner. Omsorgsbygg stiller krav som fører til utslippsreduksjon fra våre byggeplasser, og vi ser at Skanska følger godt opp. Vi har mange byggeplasser, og dermed har vi også en stor mulighet til å påvirke miljøet positivt, sier konstituert administrerende direktør i Omsorgsbygg, Tore Fredriksen.

– Det er flott at vi får bidra med vår kompetanse og erfaring til å realisere et prosjekt som har stor betydning for samfunnet på flere plan. Det nye sykehjemmet sikrer innbyggerne i bydel Alna tilgang på helse- og omsorgstjenester av ypperste kvalitet, samtidig som grønt står i fokus. Vi er veldig glade for at Omsorgsbygg og Oslo kommune deler vårt engasjement for å klima og miljø, og utfordrer oss til å tenke nytt. Deres høye ambisjoner driver både oss og resten av bransjen vår fremover. Det er utrolig viktig at offentlige byggherrer etterspør grønne løsninger og stiller miljøkrav, sier konsernsjef i Skanska, Ståle Rød.