Skanska Norge har aldri vært bedre på sikkerhet

2019 ble et rekordår for sikkerhetsarbeidet til Skanska Norge. Den samlede H1-verdien til selskapet endte på 1,4 og antall kritiske hendelser gikk også ned.

Entreprenøren har for første gang de har en samlet H1-verdi under 2. I 2019 så de også en nedgang i antall kritiske hendelser.

Mens selskapet i 2018 registrerte 14 kritiske hendelser, var tallet for fjoråret 10. Det store flertallet av prosjektene deres hadde ingen fraværsskader i fjor. Kun 17 prosjekter hadde en skade som førte til fravær, og det representerer en solid nedgang fra de 29 Skanska-prosjektene som registrerte fraværsskader i 2018, skriver selskapet selv i en pressemelding.

- Jeg blir utrolig stolt av å se resultatene av det gode sikkerhetsarbeidet vårt. Systematisk og utrettelig arbeid over tid gjør at vi lykkes med å stadig ta nye steg mot nullvisjonen vår. Nedgangen i fraværsskader og kritiske hendelser viser at denne målsettingen er innen rekkevidde, sier Ståle Rød.

- Vi er naturligvis stolte av hvordan vi har forbedret sikkerheten på prosjektene våre de siste årene. Samtidig er det viktig at vi stadig minner oss selv på at det som står på spill er det mest dyrebare av alt, nemlig liv og helse. Vi kan ikke akseptere at noen blir skadet på Skanskas bygge- og anleggsplasser. Jeg tenker derfor at de gode tallene og prestasjonene våre må inspirere oss til å gå enda hardere og mer systematisk til verks mot det endelige målet om at alle Skanskas prosjekter gjennomføres uten skader og kritiske hendelser, legger han til.

Direktør for HMS og Kvalitet i Skanska Norge, Peer Christian Anderssen trekker frem målrettede tiltak og grundig analysearbeid som avgjørende faktorer for den gode utviklingen.

- Vi har blitt flinkere til å identifisere risiko og sette inn de riktige tiltakene. Et godt eksempel er fokuset vi har på de seks dødsrisikoene. De siste årene har vi sett en nedgang i antall kritiske hendelser knyttet til dødsrisikoene, noe som viser at vi har riktig fokus. Når det sies, er det urovekkende at vi i året som gikk registrerte 10 kritiske hendelser. Flere av disse kunne fort endt med at noen mistet livet. Det er et sjansespill vi ikke kan fortsette med, sier Anderssen.

Han forteller at det særlig var løfteoperasjoner inkludert lasting og lossing, og konflikt mellom menneske og maskin som var mest urovekkende i 2019.

- Veldig mange av arbeidsoperasjonene på en byggeplass er knyttet til disse risikoene, og vi må ta enda bedre tak i å redusere risikoen vi utsetter oss selv og andre for. Vi kommer derfor blant annet til å jobbe ekstra nøye med løfteoperasjoner og lossing i tiden fremover, sier Andersen.